Home O Zwierzu

O Zwierzu

autor Zwierz
O Zwierzu

Cześć jestem Kasia!

Przez kil­ka lat pisałam tu jako Zwierz bard­zo stara­jąc się odd­zielić jego głos od mojego. Potem przes­tałam. Do dziś nie wiem dlaczego. Może po pros­tu do pewnych rzeczy się dorasta.

Piszę o pop­kul­turze — fil­mach, seri­alach, książkach. O muzyce piszę głównie w kon­tekś­cie opery — żeby skon­fun­dować wszys­t­kich a najbardziej moje Spo­ti­fy. Gram w plan­szów­ki, lubię cza­sem wpaść do teatru i obe­jrzeć wys­tawę. Jak nie wiem co ze sobą robić to zwyk­le czy­tam. Czyli — taki nor­mal­ny Zwierz Popkulturalny.

Mieszkam w Warsza­w­ie z mężem i dwoma kota­mi — Shu­bi jest inteligent­na i kocha mojego męża, Panko jest małym idiotą i kocha wszys­t­kich.  Wszyscy czworo mieścimy się w niewielkim mieszka­niu gdzie jest za dużo książek i za mało regałów. Ponoć da się ten brak równowa­gi jakoś wyrów­nać ale wyma­ga to zakupu więk­szego mieszka­nia albo mniejszej licz­by książek. Tu zaczy­na­ją się schody.

Z wyk­sz­tałce­nia jestem socjolożką i his­to­ryczką. Od cza­sów studiów naukowo zaj­mu­je się przede wszys­tkim kinem w Polsce w dwudziestole­ciu między­wo­jen­nym a zwłaszcza relac­ja­mi miedzy fil­mow­ca­mi pol­ski­mi a żydowski­mi. To tem­at który jest blis­ki moje­mu ser­cu ale nie tak blis­ki by skończyć dok­torat. Zebrałam wszys­tkie mate­ri­ały i napisałam powieść. Przy­na­jm­niej miała ład­niejszą okład­kę. Nato­mi­ast nie mam wyk­sz­tałce­nia fil­moz­naw­czego czy kul­tur­oz­naw­czego. Nato­mi­ast by was uspokoić — dużo czy­tam, zwłaszcza pozy­cji fil­moz­naw­czych i staram się na bieżą­co aktu­al­i­zować moją wiedzę z tego zakresu.

Mam dyslek­sję. Tak po pros­tu. Zdi­ag­no­zowaną jeszcze w szkole pod­sta­wowej, potem jeszcze kil­ka razy na każdym stop­niu edukacji. Oznacza to, że mimo lat prób, nie piszę poprawnie po pol­sku. Oznacza to też że jeśli chcesz mi wskazać literówkę na blogu to MUSISZ mi napisać w jakim jest słowie. Gdy­bym umi­ała zobaczyć ją w tekś­cie to by jej tam nie było. Inna sprawa — ileż ja się rzeczy w życiu dowiedzi­ałam — ponieważ niek­tóre słowa słyszę inaczej niż więk­szość osób to mam cza­sem dzi­wne kon­cepc­je jak się co powin­no pisać.

A właśnie — sko­ro przy pisać jesteśmy — poza pon­ad 4 tys. tek­stów na blogu może­cie przeczy­tać którą z moich książek — do opra­cow­a­nia naukowego XIX wiecznego socjolo­ga, przez powieść o właś­ci­cielach kina w dwudziestole­ciu między­wo­jen­nym, przez książkę o Oscarach, feli­etony o pop­kul­turze, książkę o seri­alach i porad­nik dla zagu­bionych życiowo. Tak, wiem — też staram się znaleźć jak­iś klucz ale mi nie wychodzi.

Jak­iś czas temu zła­pałam bak­cy­la pod­castin­gu — jestem autorką i współau­torką czterech pod­castów. Lubię pisać ale jak mogę pogadać to jestem w niebie. Moje pod­casty doty­czą pop­kul­tu­ry, książek czy fil­mowych musi­cali — nie wychy­lam się z nimi bard­zo poza rejon mojej specjalizacji.

Staram się by blog był miejscem miłym i otwartym — staram się nie kasować komen­tarzy ale też nie chcę dop­uś­cić do sytu­acji w której ktoś źle się na blogu czu­je. WIęc cza­sem coś wyle­ci ale raczej nie są to treś­ci miłe czy mery­to­rycz­na kry­ty­ka moich tez. Po pros­tu — trze­ba jakoś starać się moderować.

Od jakiegoś cza­su blog jest głównym moim źródłem utrzy­ma­nia (przez 13 lat jego prowadzenia pra­cow­ałam też jed­nocześnie w Tygod­niku “Poli­ty­ka”). Nie znaczy to, że nie trzy­mam się pewnych zasad. Nie będę was namaw­iać do suple­men­tów, banków, ubez­pieczeń, uczel­ni wyższych ani niczego co nie jest bliskie albo mnie albo tem­atyce blo­ga (z naciskiem na tem­atykę blo­ga).  Jed­nocześnie — zawsze zna­jdziecie oznaczenia że tekst jest spon­sorowany — nie tylko dlat­ego, że tak każe pra­wo ale też dlat­ego, że nie wyobrażam sobie jakiegokol­wiek naduży­cia zau­fa­nia czytel­ników. Wpisy które pow­sta­ją w ramach współprac komer­cyjnych mają też osob­ną kategorię.

Poza blo­giem dużo udzielam się na Twit­terze i Insta­gramie — na Twit­terze jestem złośli­wa i mam poli­ty­czne opinie na Insta­gramie częś­ciej piszę o swoich życiowych postawach. Jestem też w ciągłej współpra­cy z różny­mi cza­sopis­ma­mi — moje tek­sty pojaw­ia­ją się na stron­ie Polityka.pl, OKO.Press czy w Mag­a­zynie Kontakt.

Od sty­cz­nia 2023 roku prowadzę także audy­cję o seri­alach na ante­nie radia RMF Clas­sic — “Uni­w­er­sum RMF Clas­sic”. Staram się tam pole­cać seri­alowe nowoś­ci, zauważać trendy w świecie seri­ali i przek­abacić na stronę seri­alo­ma­ni­aków każdego kto włączy w danym momen­cie radio. To dla mnie zupełnie nowe wyzwanie i nie wiem czy podołam. Ale się staram jak mogę!

Kil­ka miejsc:

Fan­page Zwierza

Fan­page pod­cas­tu ZVZ

Fan­page Czy­tu Czytu

Strona Wtem, Piosenka

Face­book Kasi

Twit­ter Kasi

Insta­gram Kasi

              Na koniec mój najwięk­szy życiowy flex — hasło w Wikipedii

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online