Home Powieść w odcinkach

Powieść w odcinkach

autor Zwierz
Powieść w odcinkach

Moi drodzy kil­ka słów tytułem wstępu.

 

Od kilku lat chodzi mi po głowie his­to­ria zaw­ies­zona gdzieś pomiędzy długim opowiadaniem a powieś­cią. Nigdy nie myślałam o spisa­niu tej his­torii bo przy­na­jm­niej w moim mnie­ma­niu, jest to his­to­ryj­ka dość błacha i raczej w sty­lu eskapisty­cznych opowieś­ci o świecie kina i wiel­kich nagród.

W obliczu sytu­acji w jakiejś się znaleźliśmy, gdzie wszyscy, łącznie ze mną, spędza­my więcej cza­su w domu niżbyśmy chcieli, przyszło mi do głowy, że mogłabym wam zapro­ponować tą opowieść w formie “powieś­ci w odcinkach” — najs­tarszej formy seri­alu jaka ist­nieje. Pisana dla przy­jem­noś­ci — mojej i waszej, opowieść odcią­gała­by nas od myśle­nia o rzeczach złych i strasznych, dała­by trochę radoś­ci a jed­nocześnie — nie musi­ała­by speł­ni­ać najwyższych lit­er­ac­kich standardów.

 

Pomysł spotkał się z entuz­jasty­cznym przyję­ciem na mojej grupie i stąd pomyślałam, że dlaczego by go nie zre­al­i­zować. To nie jest wiel­ka powieść mojego życia. Raczej inny rodzaj seri­alu na czas kwaran­tan­ny. A czeka­jąc na to aż wyzdrowieje­my wszyscy może­my dobrze się baw­ić — przy­na­jm­niej taką mam nadzieję.

 

Rozdzi­ał I

Rozdzi­ał II

Rozdzi­ał III 

Rozdzi­ał IV

Rozdzi­ał V

Rozdzi­ał VI

Rozdzi­ał VII

Rozdzi­ał VIII

Rozdzi­ał IX

Rozdzi­ał X

Rozdzi­ał XI

Rozdzi­ał XII

Rozdzi­ał XIII

Rozdzi­ał XIV

Rozdzi­ał XV