Home Ogólnie It’s true. All of it. czyli Zombie vs Zwierz vs Jedi

It’s true. All of it. czyli Zombie vs Zwierz vs Jedi

autor Zwierz
It’s true. All of it. czyli Zombie vs Zwierz vs Jedi

Och jak cud­own­ie było być fanem Gwiezd­nych Wojen w ostat­nich tygod­ni­ach. Nowe zwias­tuny, plakaty, zabaw­ki, infor­ma­c­je. Od daw­na wiel­bi­ciele gwiezd­nej sagi nie czuli się tak rozpieszczani. Wszys­tko ze wzglę­du na zbliża­jącą się pre­mierę fil­mu. Zom­bie i Zwierz też nie mogli się oprzeć pokusie powiedzenia paru słów o Gwiezd­nych Wojnach.

Star-Wars-Force-Awakens-Poster

Ist­nieje niewiel­ka możli­wość, że nie jesteś­cie wiel­bi­ciela­mi Star Wars, albo co gorsza nie widzieliś­cie jeszcze filmów. W obu przy­pad­kach może­cie uznać, nasze rozważa­nia czy radochę jaką mamy za nieco prze­sad­zone czy może odrobinę ner­dowskie. Ale jeśli jesteś­cie fana­mi Gwiezd­nych Wojen to doskonale wiecie, że wszys­tko z nami (oraz wami!) w porząd­ku. O Gwiezd­nych Woj­nach nie da się mówić spoko­jnie, tu potrzeb­ny jest właś­ci­wy fanom zapał, ener­gia i poczu­cie, że koniecznie trze­ba wszys­tko obgadać – najlepiej kilka­naś­cie razy. Zwierz ma nadzieję że dla was słuchanie tego odcin­ka będzie równie fajne co dla nas było jego nagry­wanie. Co więcej – odcinek wyszedł nam nieco dłuższy niż zwyk­le – jak zaczęliśmy mówić o Gwiezd­nych Woj­nach to nagle pół godziny okaza­ło się za mało. Więc ten odcinek ma 45 minut.

Jak zwyk­le (znaczy od trzech odcinków) kończymy muzy­cznie. Zwierz musi powiedzieć, że uwiel­bia ten nowy frag­ment naszego pod­cas­tu – dzię­ki niemu naresz­cie ma wraże­nie, że poz­na­je jakieś nowe utwory. Oczy­wiś­cie zawsze jeśli chce­cie się dowiedzieć czegoś o pod­caś­cie albo zobaczyć cud­owne smacz­ki z nagry­wa­nia (ter­az na stron­ie mamy np. dwa quizy doty­czące dzi­wnych odgłosów dochodzą­cych z mojego mieszka­nia w cza­sie nagry­wa­nia). Jed­nocześnie jeśli słyszy­cie jakieś nieczys­toś­ci w tym co nagral­iśmy tym razem to nieste­ty jest to wina zwierza. Coś u mnie nie sty­ka i potem Paweł sta­je na głowie, żeby wam w uszach wszys­tko stykało.

Niech Moc będzie z wami!

PS: Zgad­ni­j­cie kto dziś idzie na Crim­son Peak J Tak będzie recen­z­ja. W sum­ie zawsze jest recenzja.

PS2: Jak chce­cie coś soko­men­tować o Gwiezd­nych Woj­nach, niekoniecznie pod­cas­towo to dawa­j­cie, ten tem­at jest tu zawsze mile widziany.

15 komentarzy
0

Powiązane wpisy