Home Ogólnie Z drewna i pasji czyli zwierz o produktach bewood

Z drewna i pasji czyli zwierz o produktach bewood

autor Zwierz
Z drewna i pasji czyli zwierz o produktach bewood

Zwierz rzad­ko prz­ery­wa swój codzi­en­ny pop­kul­tur­al­ny szum by opowiedzieć wam o czymś z pop­kul­turą zupełnie nie związanym ale dziś jest taki dzień. Zwierz zamieni się na chwilkę w najczyst­szej postaci blo­ga pole­ca­jącego rzeczy różne i prz­eróżne. A wszys­tko z powodu starych zna­jo­moś­ci i słaboś­ci do rzeczy ślicznych. Co naj­ciekawsze zyska­cie na tym przede wszys­tkim wy.

galeria_produkt-00083

Wszys­tkie zdję­cia (poza jed­nym pochodzą z look­booka na stron­ie bewood)

Kiedy człowiek choć trochę rozkrę­ci blo­ga cza­sem zdarza się, że zna­jo­mi – głównie ci dal­si – budzą się by zapy­tać czy nie było­by prob­le­mem wyko­rzys­tać przy­pad­kową pop­u­larność zwierza do swych celów. Zwyk­le jest to moment drob­nej kon­ster­nacji bo dale­cy zna­jo­mi właśnie założyli warsz­tat samo­chodowy a ty piszesz o fil­mach i jakoś zgrać się nie chce. Ale kiedy Michał – zna­jomy zwierza z gim­nazjum – napisał o swo­jej fir­mie zwierz westch­nął głęboko. Z dwóch powodów. Po pier­wsze z zach­wytu nad pro­duk­tem, a po drugie dlat­ego, że zori­en­tował się, że ma zły tele­fon. Bo bewood – najwięk­szy obec­nie Europe­js­ki pro­du­cent drew­ni­anych opraw­na tele­fony nie prowadzi Nokii.

samsung_lookbook-00115

Zwierz przy­go­towu­jąc się do napisa­nia wpisu zadał Michałowi i Maćkowi kil­ka pytań – wiecie żeby wpis nie był tylko jed­nym zdaniem „ Ej zobacz­cie jakie śliczne”. Zwierz rzu­cił okiem na odpowiedzi i musi przyz­nać, że rzeczy­wiś­cie wyle­wa się z nich pas­ja. Może­cie się uśmiech­nąć? Czy naprawdę pro­dukowanie drew­ni­anych etui na tele­fony może być przed­miotem pasji? Jeśli ufać Michałowi i jego wspól­nikowi to tak. Zresztą wyda­je się, że bez pasji nie da się tyle osiągnąć w tak krótkim cza­sie. Jeśli weźmie się pod uwagę, że mamy do czynienia z pro­duk­tem nis­zowym (obu­dowy na tele­fony są dość powszechne ale najczęś­ciej są plas­tikowe lub imi­tu­jące drewno) to sukces moż­na odnieść jedynie jeśli wkła­da się w to całe serce. A jeśli doda się do tego, że chłopakom ewident­nie woda sodowa nie uderzyła do głowy i mają jeszcze ste­ki pomysłów (nie koniecznie związanych z tele­fon­a­mi) na rozwój firmy, to może rzeczy­wiś­cie znaleźli swo­je powołanie. Przy czym widać, że nie chodzi jedynie o same tele­fony ale o real­iza­cję jeszcze dziecię­cych marzeń by pra­cow­ać wspól­nie i móc połączyć przy­jaźń i pracę. Trud­no się dziwić,że im się uda­je sko­ro robią coś o czym wielu z nas śni a tylko nielicznym się udaje.

sony_lookbook_1-1585-e1427978825274

Zwierz miał zresztą okazję od jakiegoś cza­su obser­wować jak chłopakom idzie. Kiedy pier­wszy raz Michał napisał do zwierza (w sposób tak uroczy że w ogóle nie było dyskusji by im nie pomóc nieco rozkrę­cić biznes) zaj­mowali się pro­dukcją opakowań tylko do kilku mod­eli. Dziś mod­eli w ofer­cie jest zde­cy­dowanie więcej, jest też kil­ka rodza­jów drew­na z którego moż­na wybier­ać – zwierz widzi­ał na własne oczy jak cud­own­ie różnorodne są oprawy w zależnoś­ci od tego jakie wyko­rzys­ta się drewno. Ale to nie wszys­tko – wciąż nie spoczy­wa­jąc na lau­rach Bewood wprowadz­ił nową – prze­cu­d­owną opcję. Otóż etui moż­na per­son­al­i­zować. I to na kil­ka sposobów. Moż­na zamówić wygrawerowany obrazek (chłopa­ki graweru­ją z dokład­noś­cią do 0,01 milime­tra co ponoć oznacza że nie ma rzeczy niemożli­wych), moż­na łączyć ze sobą różne rodza­je drew­na co daje np. możli­wość robi­enia napisu w innym kolorze itp. Zresztą najlepiej o możli­woś­ci­ach per­son­al­iza­cji świad­czy strona bewood na face­booku. Zwierz spędz­ił na niej sporo cza­su bo po pros­tu był ciekawy jakie ludzie mają pomysły na to by sper­son­al­i­zować swój tele­fon. No i rzeczy­wiś­cie wychodzi to niesamowicie fajnie. Co więcej – jest to dodatkowy koszt ale w jego ramach dosta­je­my też indy­wid­u­alne pode­jś­cie – bo każdy pro­jekt jest kon­sul­towany póki nie zad­owoli i chłopaków i klienta.

sony_lookbook_1-03

Jeśli wyda­je się wam, że ten wpis przy­pom­i­na reklamę to macie trochę racji ale niekoniecznie. Zwierz pole­ca pracę swoich zna­jomych naprawdę z radoś­cią i podzi­wem. W końcu założe­nie włas­nej firmy, pomysł na rozwój i jeszcze czer­panie z tego przy­jem­noś­ci – wyma­ga trochę szczęś­cia ale przede wszys­tkim odwa­gi o pomysłu. Do tego jeszcze nie trud­no kom­bi­nować i robić rzeczy naj­tańszym kosztem. Dużo trud­niej znaleźć pomysł na coś, co będzie może i trochę droższe ale wyko­nane z taką pasją i pietyzmem że będzie zasługi­wać na swo­ją cenę. Zwłaszcza, że rzeczy­wiś­cie otacza nas co raz mniej rzeczy ład­nych a co raz więcej byle jakich. A jeśli doda­je­my do tego jeszcze ele­ment per­son­al­iza­cji to dosta­je­my pro­dukt który właś­ci­wie należy do tych najlep­szych – ład­ny, dobrze wyko­nany, trwały i co najważniejsze – dopa­sowany do naszego gus­tu. Znaleźć pomysł na coś takiego – to coś co zawsze budzi w zwierzu entuz­jazm. Głównie chy­ba dlat­ego, że sam zwierz nie ma zupełnie zacię­cia biz­ne­sowego ale cieszy się gdy uda się komuś innemu.

samsung_lookbook-00399

A ter­az dowiecie się dlaczego na dzisiejszym wpisie zyska­cie przede wszys­tkim wy. Jak wiecie bewood nie pro­duku­je opakowań na ukochaną Nok­ię zwierza ale robi piękne obu­dowy na inne tele­fony. Wpadliśmy więc z chłopaka­mi na pomysł. Zwierz może się obe­jdzie smakiem ale to nie znaczy że wy też macie prze­jść obo­jęt­nie wobec tego fajnego pro­duk­tu. Zas­tanaw­ial­iśmy się co dla was zro­bić i ostate­cznie Michał pod­sunął doskon­ały pomysł. Ter­az zwierz ma na swoim biurku trzy etui na tele­fony. Wszys­tkie pięknie zapakowane (zwier­zowi strasznie podo­ba się pomysł pakowa­nia etu w eko­log­iczne opakowa­nia które jed­nak są dopra­cow­ane i fajne). Każdy z nich do innego mod­elu, wyko­nany w innym drewnie ale wszys­tkie łączy to samo – wygrawerowano na nich najpiękniej jak tylko się da logo zwierza (autorstwa nieza­wod­nej Mai Lulek) z pięknym szczurkiem i napisem Zwierz Pop­kul­tur­al­ny. To najwięk­sze (i naj­droższe) etui dostęp­ne w sklepie – Do iPhone 6, Sam­sung Note 4 i Sony Z3. Każde z tych etui może­cie wygrać, w konkursie.

WP_20150616_004

Żeby wygrać w konkur­sie musi­cie zro­bić tylko jed­ną rzecz – powiedzieć zwier­zowi co wy byś­cie wygrawerowali na swoim tele­fonie – najchęt­niej podsyła­jąc do tego zdję­cie. Musi­cie to zro­bić do 23/06, w komen­tarzu pod wpisem. Do tego doda­j­cie jeszcze infor­ma­c­je jaka obu­dowa was intere­su­je – żeby nie było tak że wszys­t­kich zwycięzców będzie intere­sowała obu­dowa do tego samego telefonu.Jednocześnie było­by naprawdę fajnie gdy­byś­cie pol­u­bili stronę bewood na face­booku. To już proś­ba od zwierza – fajnie patrzeć jak komuś biznes się rozras­ta i myśleć że się do tego choć trochę przyłożyło rękę . Poza tym – tyle ludzi narze­ka na swo­ją pracę i nie może znaleźć nic co by ich cieszyło, że jak się ma dwóch chłopaków z pasją to strasznie fajnie jest ich wesprzeć. Zwłaszcza że – co zwierz musi dorzu­cić bo uzna­je to za urocze – z tył każdej obu­dowy zna­jdziecie ich podz­iękowanie za zau­fanie – dro­bi­azg a człowiek czu­je że nie jest zupełnie obo­jęt­ny sprzedaw­com. Tak więc wy zajmi­j­cie się wymyślaniem sza­lonych wzorów na tele­fony (przy okazji może­cie zajrzeć na stronę i zobaczyć jak wyglą­da­ją obu­dowy w różnym drewnie) a zwierz zacznie się zas­tanaw­iać czy przy­pad­kiem nie powinien sobie nabyć tele­fonu który moż­na oblec w jakieś pro­dukowane przez bewood etui. Nie śmiej­cie się są naprawdę dużo gorsze powody do wymi­any tele­fonu niż zach­wyt na obudową.

Ps: Wbrew temu temu co część z was może myśleć zwierz nie bierze za ten wpis żad­nego wyna­grodzenia poza włas­ną satysfakcją).

16 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online