Home Ogólnie Kto zostawi po nas ostatni status czyli Zombie vs Zwierz vs Śmierć w sieci

Kto zostawi po nas ostatni status czyli Zombie vs Zwierz vs Śmierć w sieci

autor Zwierz
Kto zostawi po nas ostatni status czyli Zombie vs Zwierz vs Śmierć w sieci

Wszyscy umrze­my. To nic smut­nego, ot praw­da życia. Nie da się przed tym uciec ani tego uniknąć. Co najwyżej może­my cały ten przykry interes odłożyć w cza­sie. Mając to na uwadze zadal­iśmy sobie w dzisiejszym odcinku pod­cas­tu całkiem poważne pyta­nia odnośnie tego co stanie się z nami po śmier­ci. I nie ma  w tym dużo teologii ale jest całe mnóst­wo mediów społecznoś­ciowych.

Tak dziś pod­jęliśmy dwa zupełnie różne tem­aty. Na początku zwracamy się ku przyszłoś­ci i omaw­iamy emoc­je jakie wzbudz­iły w nas trail­ery zaprezen­towane pod­czas Super Bowl. Jak wiado­mo finał ligi foot­bal­lu amerykańskiego to moment kiedy nadawane są zwias­tuny najnowszych pro­dukcji — w tym roku najwięcej dyskusji wywołała zapowiedź nowego fil­mu o Hanie Solo. Roz­maw­iamy też o nowym Mis­sion Impos­si­ble, Avanger­sach czy Juras­sic Word . To odcin­ka nieco się zmienia kiedy próbu­je­my z Pawłem odpowiedzieć sobie na pytanie co powin­no się stać z naszą cyfrową obec­noś­cią po śmier­ci. Czy powin­na stać się naszym pom­nikiem, zostać ska­sowana a może nie należy z nią nic robić. To pytanie całkiem poważne biorąc pod uwagę, że nasz cyfrowy ślad sta­je się coraz ważniejszy i więk­szy. Oczy­wiś­cie jak zwyk­le — bard­zo chęt­nie usłyszymy co wy myśli­cie o poruszanych przez nas tem­at­ach. Miłego słucha­nia.

 

Rozpiska tem­atów:

00:00 — Zapowiedź powro­tu Czy­tu Czy­tu i nasze „nieprawdzi­we fak­ty” (wybacz­cie, poprzed­nio zapom­nieliśmy)

03:01 — Zwias­tun „Juras­sic World: Fall­en King­dom”

06:44 — Zwias­tun „Mis­sion Impos­si­ble: Fall­out” i czy powin­niśmy podzi­wiać Toma Cruise

12:40 — Zwias­tun „Avengers: Infin­i­ty War”

16:11 — Zwias­tun „Solo” i przyszłość filmów w uni­w­er­sum „Gwiezd­nych wojen”

26:38 — Śmierć w internecie, czyli jak tech­nolo­gia radzi sobie z ode­jś­ciem człowieka

 

Pol­ub­cie nasz fan­page: www.facebook.com/podsluchanepl/

Pisz­cie do nas: kontakt@zombievszwierz.pl

Wejdź­cie na naszą stronę: http://www.podsluchane.pl/zvz/

Sprawdź­cie inne nasze pod­casty: www.podsluchane.pl

Zobacz nasz sklep z gadże­ta­mi: www.podsluchane.pl/sklep

Napisz do nas na kontakt@podsluchane.pl

Ps: Sko­ro przy pod­cas­tach jesteśmy to już niedłu­go z drugim sezonem wraca Czy­tu-Czy­tu. Odpalamy nowy sezon z prawdzi­wym hukiem bo zaczy­namy od odcin­ka na żywo, w cza­sie którego omówimy książkę Cin­der. Tu może­cie zapisać się na wydarze­nie.

2 komentarze
0

Powiązane wpisy