Home Ogólnie 10 powowdów dla których zwierz uwielbia Iron Mana 2 czyli jak chcę jeszcze raz!

10 powowdów dla których zwierz uwielbia Iron Mana 2 czyli jak chcę jeszcze raz!

autor Zwierz
10 powowdów dla których zwierz uwielbia Iron Mana 2 czyli jak chcę jeszcze raz!

 Zami­ast zwykłej recen­zji Zwierz postanow­ił dziś napisać trochę co innego. Oto lista 10 powodów dla których zwierz uwiel­bia Iron Mana 2 i musi go zobaczyć jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz:

 Robert Downey Jr — Oj, mogła to być zła rola, mogła. Mógł on zro­bić ze Star­ka karykat­u­ral­nego nar­cyza, albo cier­pięt­ni­ka który musi sobie radz­ić z imperi­um ojca, ratowaniem świa­ta i skłon­noś­ci­a­mi do autode­strukcji. Zami­ast tego zagrał człowieka w którym instynk­town­ie wyczuwamy dwie warst­wy — tą niepoważną na pokaz i tą głę­biej — między inny­mi dlat­ego to bohater tak łatwy do pol­u­bi­enia — nie jest tak szty­wny jak Bat­man, tak hero­iczny jak Super­man ani tak dupowaty jak Spi­der-man. No a poza tym ilekroć Downey pojaw­ia się na ekranie po pros­tu wiemy że będzie śmiesznie, ciekaw­ie i inteligent­nie. A poza tym. jak on ład­nie wygląda.

 

Ukłon w stronę fanów — to nie jest film dla zwykłych ludzi — to znaczy jest ale nie do koń­ca — reżyser nie uważa, że musi wytłu­maczyć wszys­tkim wszys­tko — dla widza nie obez­nanego ze światem Mar­vela film będzie miał sporo atrakcji dla ludzi świet­nie zna­ją­cych to uni­w­er­sum film będzie miał kil­ka nie zapom­ni­anych scen . Fajnie że reżyser o nas pamię­tał a nie udawał że nikt na świecie nigdy nie czy­tał komik­sów o Iron Manie.

 

Humor — powiedzmy sobie szcz­erze — nawet gdy­by w całym filmie nie było ani jed­nej sce­ny akcji i tak warty był­by zobaczenia — to jeden z tych niewielu filmów na pod­staw­ie komik­su w którym nie jest nud­no między inny­mi dlat­ego że autorzy zami­ast postaw­ić na wielkie prze­mowy i wzniosłe cele postaw­ili na humor — tak moi drodzy zwierz pije tu do jego zdaniem przein­telek­tu­al­i­zowanego nowego Bat­mana w którym nie ma się kiedy uśmiech­nąć. A prze­cież to tylko rozry­wka — o czym zawsze warto pamię­tać, bo inaczej — szy­bko dotrze do nas, że to wszys­tko nie ma zupełnie sensu.

 

Reżyser — Jon Favreau jest trochę jak chło­piec w sklepie z zabawka­mi — chce dać nam po trosze wszys­tkiego — nie jest to reży­se­ria wiel­ka ale niezwyk­le spraw­na — film nie ma dłużyzn ani też kosz­marnych mielizn w jakie częs­to w takich fil­mach wpada­ją wąt­ki poboczne. Sce­ny wid­owiskowe są odpowied­nio wyważone tak że w połowie poś­cigu czy poje­dynku nie zaczy­namy ziewać. Zaś jego drob­ny udzi­ał w filmie jako ochro­niarza głównego bohat­era to ist­na pereł­ka i dowód na to że opła­ca się być reży­serem wielkiego hitu

 

Efek­ty spec­jalne — zwierz ma dość filmów w których nie liczy się nic pon­ad to — sce­ny akcji do praw­da zach­wyca­ją ale nic w nich nie widać i człowiek szy­bko się męczy. To iry­tu­jące kiedy wszys­tko rusza się tak szy­bko, że nie ma nawet szans skupić na czymś oka. Tu efek­tów było aku­rat tyle ile być powin­no i zdaniem zwierza w odpowied­nich pro­por­c­jach — zwierz zła­pał się na tym że scenę w Mona­co oglą­da z otwarty­mi usta­mi co mu się dawno w kinie nie zdarzyło.

Sam Rock­well — zwierz uważa że jest to aktor poszkodowany bo na plakaty nie trafił a powinien — gra on tutaj głównego prze­ci­wni­ka Star­ka człowieka który być może zajął­by jego miejsce gdy­by sam wylą­dował w rękach porywaczy — bard­zo się zwier­zowi podo­ba zły który jest w sum­ie tak podob­ny do głównego bohat­era ( choć nieco mniej przys­to­jny i nieco mniej błyskotli­wy). Ogól­nie Rock­well to jest doskon­ały aktor i trochę szko­da, że bardziej go nie wyko­rzys­tano. Trochę jak­by twór­cy bali się, że jak dadzą mu za dużą rolę to nagle okaże się, że znów jest to samo i ludziom bardziej podo­ba się prze­ci­wnik bohat­era niż sam bohater.

 

Tech­ni­ka — mówicie co chce­cie ale zwierza zach­wyca tech­nolo­gia Star­ka — zwłaszcza jego domowe lab­o­ra­to­ri­um i oczy­wiś­cie sam kostium Iron Mana — serio jestem w stanie uwierzyć że coś takiego dzi­ała a do tego — rzad­ko widzi się coś co było by jed­nocześnie tech­niczne czy elek­tron­iczne i takie ładne — zwierz jako isto­ta z dużym poczu­ciem este­ty­ki z przy­jem­noś­cią oglą­dała coś co zazwyczaj nie budzi jego zain­tere­sowa­nia. To znaczy, ja wiem, że to na serio nie będzie dzi­ałać ale cud­own­ie jest popa­trzeć na jakąś wiz­ję tech­nologii, która jest taka przy­jem­na dla oka.

Nick Fury — część wid­owni pewnie nie zda­je sobie sprawę jak waż­na dla fanów to postać. Samuel L. Jack­son krę­cił się ostat­nio po fil­mach ( nawet wal­czył z węża­mi w samolocie) nie mając za bard­zo na siebie pomysłu ale trze­ba powiedzieć że u Mar­vela znalazł się w odpowied­nim miejs­cu w odpowied­nim cza­sie i na całe 9 filmów tej wytwórni będzie pojaw­iał się jako bard­zo tajem­niczy pan z przepaską na oku.

Muzy­ka — serio nigdy dość dobrej rock­owej muzy­ki zwłaszcza kiedy człowiek jest w nas­tro­ju wywołanym przez dobrą ekraniza­cję komik­su. Nie częs­to zapamię­tu­ję muzykę z fil­mu a tu nie miałam prob­le­mu by po powro­cie do domu wyszukać w sieci kil­ka utworów i posłuchać sobie z przyjemnością.

Robert Downey jr - a co tam zwierz uważa że gdy­by tylko przez godz­inę stał w stro­ju Iron Mana i tak było­by co oglą­dać. Niesamowite jak dobry jest to cast­ning. Downey Jr. nie gra Star­ka, on jest Starkiem. Pewnie gdy­by ten cast­ing nie był taki dobry to nikt by nie intere­sował się ekraniza­cją komik­su który nie ukry­wa­jmy – nie jest pop­u­larny wśród bard­zo sze­rok­iej pub­licznoś­ci. To jest niesamowite że aktor nie tylko wyglą­da jak swój komik­sowy odpowied­nik ale też no kur­czę moż­na uwierzyć, że by ten kostium zbu­dował a potem pojechał do Mona­co podry­wać panienki.

Zwierz czy­tał marne recen­z­je Iron Mana 2 co przekonu­je go tylko do tego, że w Polsce recen­zen­ci chy­ba nie umieją pisać o fil­mach na pod­staw­ie komik­sów. Albo są w takim wieku gdzie trud­no im się przyzwycza­ić do nowego gatunku. Albo po pros­tu filmów na pod­staw­ie komik­sów nie lubi.  Więc zami­ast czy­tać nadęte bzdury idź­cie do kina — zwierz może zaręczyć że się nie zaw­iedziecie ( a i jeśli jesteś­cie fana­mi odsiedź­cie swo­je — jest sce­na po napisach).

Ps: przemądry ojciec zwierza prag­nie dodać że w kry­tykowanym tu filmie znalazł jeszcze jeden błąd — autorzy artykułu o zabi­ja­niu delfinów przepisali anglo­języ­czną nazwę wysp owczych kom­plet­nie nie kojarząc o co chodzi.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online