Home Ogólnie Gracz, Mumia i logo czyli Zombie vs Zwierz vs Ready Player One

Gracz, Mumia i logo czyli Zombie vs Zwierz vs Ready Player One

autor Zwierz
Gracz, Mumia i logo czyli Zombie vs Zwierz vs Ready Player One

Mam nadzieję, ze nie macie jeszcze dość naszych rozważań o Ready Play­er One bo właśnie im poświę­cil­iśmy … 101 odcinek naszego pod­cas­tu. Tak kochani będziemy się jeszcze przez kil­ka odcinków cieszyć, że mamy z początku tą jedynkę.

Dziś roz­maw­iamy o Ready Play­er One – bo obo­je film obe­jrzeliśmy i mamy do niego zas­trzeże­nia, choć niekoniecznie iden­ty­czne bo Zwierz czy­tał książkę, a Paweł niekoniecznie. Nie mniej próbu­je­my trochę rozłożyć na czyn­ni­ki pier­wsze – co nas nie zach­wyciło i wych­wycić te rzeczy które się podobały.

 

A tym co mają może trochę dość Ready Play­er One pro­ponu­je najnowszy odcinek Czy­tu Czy­tu gdzie roz­maw­iamy o nowej książce, nowego wydawnict­wa „Dzi­wny Pomysł”

A jed­nocześnie mamy dla was nowość i niespodziankę. Sieć Pod­słuchane w której jest nasz pod­cast ma nowe logo. Zde­cy­dowal­iśmy się na kolor różowy bo jak wiado­mo, różowy jest ład­nym kolorem. Kres­ki które widzi­cie w logo to zapis fali dźwięku kiedy mówi się słowo „Pod­słuchane”. Zmi­ana logo to dopiero początek zmi­an w ramach Pod­słuchane. Zmi­an które spraw­ią, że będziemy jeszcze fajniejsi. Dlat­ego warto śledz­ić naszą stronę i nasz fan­page by być na bieżą­co z dynam­icznym roz­wo­jem tego fajnego projektu.

 

Ps: Ale się ostat­nio Zwierz naczy­tał. Szyku­je się week­end pole­canek czytelniczych.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy