Home Ogólnie Słuchacze listy piszą czyli Zombie vs Zwierz vs Korespondencja

Słuchacze listy piszą czyli Zombie vs Zwierz vs Korespondencja

autor Zwierz
Słuchacze listy piszą czyli Zombie vs Zwierz vs Korespondencja

Za oknem pada, majówka zapowia­da się na najbrzyd­szą od lat a na dodatek pra­cy przy­by­wa ale nie uby­wa. Na całe szczęś­cie dziś mamy piątek a to oznacza, że na blogu lądu­je nowy odcinek pod­cas­tu. Tym razem nie tylko roz­maw­iamy o tym co oglą­dal­iśmy ale też odpowiadamy na wasze listy.

Tak moi drodzy może się nie zori­en­towal­iś­cie ale od pewnego cza­su Zom­bie vs Zwierz posi­a­da włas­ną skrzynkę mailową: kontakt@zombievszwierz.pl gdzie może­cie do nas pisać pro­ponu­jąc tem­aty kole­jnych odcinków, albo po pros­tu pyta­jąc nas o coś o czym waszym zdaniem moglibyśmy ciekaw­ie odpowiedzieć. Raz na jak­iś czas będziemy poświę­cać odcinek odpowiada­niu na wasze pyta­nia a jeśli któryś z zapro­ponowanych tem­atów wyda nam się szczegól­nie ciekawy to poświęcimy mu całym odcinek. Co ciekawe — tym razem pyta­nia były dość seri­alowe więc wyszedł nam taki trochę misz-masz. Zwłaszcza że padło pytanie o Dok­to­ra Who a wiado­mo — to nigdy nie jest pytanie gdzie moż­na uzyskać łatwą  i szy­bką odpowiedź. Posłucha­j­cie a potem napisz­cie do nas.

 

 

Zwierz przy­pom­i­na wam, że w cza­sie tej majów­ki będziecie go mogli spotkać na Seri­al­Conie. Jak co roku zwierz będzie miał prelekcję z Myszą z Mysz­masz, będzie starał się odpowiedzieć na pytanie jak seri­ale pokazu­ją kobi­ety u władzy (a właś­ci­wie jak seri­ale pokazu­ją królowe), no weźmie udzi­ał w jakiejś dzikiej iloś­ci pan­eli (pan­elów? jak to się odmienia żeby nie wyszło że człowiek roz­maw­ia z płytką podło­gową). Zwierz ma nadzieję, że się tam spotkamy a on sam nie pad­nie przed końcem całego wydarzenia.

 

Ps: Zwierz jest niesamowicie zaro­biony więc od razu wam powie, że Opowieść Podręcznej obe­jrzy ale dopiero po majów­ce.

2 komentarze
0

Powiązane wpisy