Home Ogólnie Statystyczny człowiek nie jest białym facetem czyli Zombie vs Zwierz vs Whitewashing

Statystyczny człowiek nie jest białym facetem czyli Zombie vs Zwierz vs Whitewashing

autor Zwierz
Statystyczny człowiek nie jest białym facetem czyli Zombie vs Zwierz vs Whitewashing

Po zeszło tygod­niowych prob­lemach tech­nicznych nie ma śladu i pod­cast powraca. Wystar­czyło zmienić kom­put­er, zain­stalować wszys­tko od nowa, złożyć ofi­arę starszym bogom i jesteśmy na prostej. A w odcinku roz­maw­iamy o tym o czym lubimy roz­maw­iać najbardziej. Czyli o tym jak pop­kul­tura i prob­le­my społeczeństw cały czas się przenika­ją. Zwłaszcza tam gdzie mówimy o kwestii rasy i pochodzenia.

Tak moi drodzy roz­maw­iamy o prob­lemie który nigdy nie przes­ta­je być aktu­al­ny. Czyli o tym jak Hol­ly­wood odbi­ja a właś­ci­wie nie odbi­ja społeczeńst­wa powierza­jąc role posta­cie różnego pochodzenia, aktorom białym. Punk­tem wyjś­cia jest dla nas afera wokół Ghost in The Shell ale posłucha­j­cie uważnie bo próbu­je­my wyjść poza proste oburze­nie i rozłożyć prob­lem na czyn­ni­ki pier­wsze. Miłego słucha­nia. Jed­nocześnie jak zwyk­le omaw­iamy czym się kul­tur­al­nie zaj­mowal­iśmy przez ostat­ni tydzień. I obiecu­je­my link do genial­nego fil­mu. OTO ON.

 

2 komentarze
0

Powiązane wpisy