Home Ogólnie Świat nie działa na chłopski rozum czyli Zombie vs Zwierz vs Teorie Spiskowe

Świat nie działa na chłopski rozum czyli Zombie vs Zwierz vs Teorie Spiskowe

autor Zwierz
Świat nie działa na chłopski rozum czyli Zombie vs Zwierz vs Teorie Spiskowe

Piątek wita­my z lekkim ziewnię­ciem, bo jakoś tak się złożyło, że ostat­ni tydzień upłynął pod znakiem niewys­pania. Ale na całe szczęś­cie o ziewa­niu przy pod­caś­cie nie ma mowy bo udało się nam nakrę­cić odcinek do którego przy­go­towywal­iśmy was od miesię­cy. Odcinek w którym mówimy całą prawdę. Czyli pochy­lamy się nad Teo­ri­a­mi Spiskowy­mi.

Jeśli wierzy­cie w Reptylian, Płaską Ziemię czy zabójcze szczepi­on­ki wywołu­jące autyzm, może­cie pom­inąć ten odcinek. Jeśli jed­nak zas­tanaw­ia­cie się  co właś­ci­wie skła­nia ludzi do wiary w teorie spiskowe i dlaczego moż­na odnieść wraże­nie, że ostat­nio wiara w spis­ki się umac­nia zami­ast słab­nąć to nasz odcinek powinien przy­paść wam do gus­tu. Jed­nocześnie — udało się nam też w nar­rację wpleść ostat­nią teorię spiskową doty­czącą tego co wydarzyło się przy roz­dawa­niu Oscarów. Bo pamię­tamy też o naszych kul­tur­al­nych zobow­iąza­ni­ach, wiec w odcinku zna­jdzie się trochę omówienia nocy Oscarowej. Słucha­j­cie, nie ziewa­j­cie i pamię­ta­j­cie że zawsze może­cie do nas napisać. Kil­ka osób  które pytało np. o naszą ocenę nagrody dla Casey’a Afflec­ka przekon­ało się, że nie tylko nie gryziemy ale też uwzględ­ni­amy proś­by i zapy­ta­nia w odcinku.

 

 

1 komentarz
0

Powiązane wpisy