Home Ogólnie WRACAMY czyli Zombie vs Zwierz vs Podsumowanie lata

WRACAMY czyli Zombie vs Zwierz vs Podsumowanie lata

autor Zwierz
WRACAMY czyli Zombie vs Zwierz vs Podsumowanie lata

Czyż­by już był piątek? Wiem, że z powodu braku wczo­ra­jszego wpisu mogliś­cie się trochę pogu­bić w dni­ach tygod­nia. Na szczęś­cie Zom­bie vs Zwierz wraca z szóstym sezonem pod­cas­tu co znaczy, że przez najbliższe tygod­nie zawsze będziecie mogli rozpoz­nać piątek. Bo będzie pod­cast.

Nowy sezon to w Zom­bie vs Zwierz zawsze czas zmi­an. Tym razem nie będziemy szykować dla was nowego for­matu bo po raz pier­wszy od daw­na jesteśmy zad­owoleni z tego jak wyglą­da nasz pod­cast i o czym wam w nim mówimy. Jed­nocześnie, dziś mamy dla was niespodziankę czyli pod­cast olbrzym – pół­torej godziny mówienia. Staramy się w jed­nym nagra­niu zmieś­cić całe lato – od Won­der Woman po Kacze Opowieś­ci. To nasz wiel­ki przegląd wszys­tkiego co dzi­ało się od cza­su kiedy ostat­nim razem zaszczy­cil­iśmy wasze uszy.

Wraca­jąc do zmi­an. W tym sezonie mamy dla was coś zupełnie nowego. Dopieszc­zone i ukochane dziecko Pawła ale także  pro­jekt który sam Zwierz uważa za fenom­e­nal­ny. Oto bowiem mamy dla was Pod­słuchane. Co to jest Pod­słuchane? To pomysł na to by pro­fesjon­al­i­zować pod­casty, zbier­ać zaprzy­jaźnionych pod­cast­erów pod jed­ną marką. Dzię­ki temu nie tylko nasze pod­casty są lep­iej zarządzane, ład­niej wyglą­da­ją i uzu­peł­ni­a­ją się treś­ci­a­mi ale też mogą się kiedyś okazać atrak­cyjne dla reklam­odaw­ców. Pod­słuchane są więc pod­cas­tową siecią która zrzesza zaprzy­jaźnionych pod­cast­erów. Obok nas w ramach Pod­słuchane dzi­ała­ją : Mysz­masz, Nien­azwany pod­cast Fil­mowy, Com­ic Week­ly oraz dwa nowe pod­casty – Ses­je na pod­słuchu (tam moż­na posłuchać jak gramy w RPG!) i Gorące Krzesła (pod­cast poświę­cony całkowicie grom kom­put­erowym, żeby Paweł nie mówił o nich  za dużo u nas). Do tego w planach mamy jeszcze kil­ka pro­jek­tów które ujrzą niedłu­go światło dzi­enne.

 

 

Założe­nie Pod­słuchane nie znaczy, że rezygnu­je­my z włas­nej strony na Face­booku, czy porzu­camy doty­chcza­sowe kanały komu­nikacji. Wręcz prze­ci­wnie moż­na nas ter­az znaleźć nie tylko na stronach Zom­bie vs Zwierz ale także na stron­ie Pod­słuchane czy na naszym wspól­nym kanale na Youtube oraz na Face­booku. Zwłaszcza kanał na Youtube warto sub­skry­bować bo będą tam wpadać nagra­nia ze wszys­t­kich pod­castów. Do tego łatwiej nas będzie znaleźć na iTunes (tu ponoć ter­az bard­zo liczą się opinie więc jeśli nas lubi­cie to wys­taw­cie pięć gwiazdek i podziel­cie się dobrym słowem). Pod­słuchane będzie więc pozwalało wam w sposób szy­b­ki, łatwy i ład­ny dostać się nie tylko do naszego pod­cas­tu ale do całej grupy treś­ci twor­zonych przez fajnych ludzi z doświad­cze­niem  w nagry­wa­niu. Jeśli nawet nie słucha­cie ter­az pod­castów bo nie wiecie gdzie zacząć, to może­cie zacząć od Pod­słuchane. No a jak jesteś­cie zagorza­ły­mi fana­mi to zawsze może­cie kupić od nas koszulkę i dzię­ki temu pomóc nam w opłace­niu całej zabawy. A jeśli już nas zna­cie i słucha­cie to koniecznie wypełni­j­cie anki­etę dla słuchaczy!

 

 

Pod­sumowu­jąc – dla wiernych fanów mamy nie tylko pre­mierę ale też mnóst­wo dodatkowych atrakcji związanych ze startem Pod­słuchane. Dla nowych i niezde­cy­dowanych – macie doskon­ały sposób by wejść w świat pod­castów. Ułatwiamy dojazdy do pra­cy, pranie, pra­sowanie, gotowanie a nawet jak niek­tórzy nam mówili – bie­ganie. Przekon­a­j­cie się, że to faj­na przy­go­da. Tak więc słucha­j­cie, lajku­j­cie i wypa­tru­j­cie kole­jnego odcin­ka w piątek i kole­jnych infor­ma­cji od Pod­słuchane.

 

Ps: Wiecie, że jest już pro­gram Coper­ni­conu? A w nim nie jed­na,  nie dwie a TRZY prelekc­je zwierza. Na imprezie będzie też moż­na spotkać właś­ci­wie całą ekipę Pod­słuchane.

10 komentarzy
0

Powiązane wpisy