Home Ogólnie Zwiastun zapowiedzi zajawki czyli Zombie vs Zwierz vs Trailery

Zwiastun zapowiedzi zajawki czyli Zombie vs Zwierz vs Trailery

autor Zwierz
Zwiastun zapowiedzi zajawki czyli Zombie vs Zwierz vs Trailery

Kochane kur­cza­cz­ki. Czy nie wyda­je się wam że to dobry sposób zaczy­na­nia wpisu w okoli­cach Wielka­nocy? Ale tak serio to dziś mimo, że jest sob­o­ta (zwana także “czekaniem aż będzie moż­na zjeść te smaczne rzeczy, które są w lodów­ce na świę­ta) to świę­tu­je­my pod­cas­towy piątek.

Tak moi drodzy zwierz dziś wiz­y­tu­je mias­ta odległe, bo zajechał do swoich przyszłych teś­ciów do Leg­ni­cy. Pomiędzy kole­jny­mi posiłka­mi i spac­e­ra­mi (zwierz jeszcze nie jest dobrze zapoz­nany z okolicą) zwierz pod­suwa wam nowy odcinek pod­cas­tu. Tak się złożyło, że roz­maw­iamy w nim o… trail­er­ach. No i zupełnie przy­pad­kowo wylą­dował w sieci wczo­raj — tego samego dnia co nowy zwias­tun Gwiezd­nych Wojen. I nieza­leżnie czy się wam trail­er podobał czy nie (zwierz należy do grupy która pis­nęła kiedy zobaczyła Poe Damerona i ucieszyła się słysząc Luke’a Sky­walk­era) może­cie znaleźć w naszym nagra­niu kil­ka obserwacji, które — kto wie — mogą się pokry­wać z waszy­mi.

Jed­nocześnie zwierz już ter­az chce wam życzyć wszys­tkiego dobrego na świę­ta, bo w urokli­wej Leg­ni­cy jest naprawdę mnóst­wo cud­ownych rzeczy, ale szy­b­ki inter­net nie jest jed­ną z nich. Co oznacza, że zwierz pode­jrze­wa iż nie uda się mu jutro wrzu­cić wpisu. Gdy­by miał wpis wrzu­cić to pewnie poświę­cił­by go nowe­mu odcinkowi Dok­to­ra. No ale jak wró­ci do Warsza­wy to będzie sporo cza­su na oglą­danie i pisanie. Baw­cie się więc dobrze w te świę­ta, zjedź­cie tyle jajek że wam star­czy na cały rok i koniecznie idź­cie na jak­iś spac­er — głównie po to by nabrać zdrowej ochoty na coś jeszcze do jedzenia. Ci do których przy­chodzi zajączek niech zna­jdą jak­iś miły dro­bi­azg a ci do których zajączek nie przy­chodzi — niech nie zaz­droszczą za bard­zo mieszkań­com innych częś­ci kra­ju. Jeśli jesteś­cie wierzą­cy to niech religi­jny charak­ter tych świąt napełni was nadzieją, a jeśli jesteś­cie nie wierzą­cy — niech żurek napełni wasze brzusz­ki. No i nie pozbi­ja­j­cie się z rodz­iną bo naprawdę głu­pio tracić takie piękne wiosenne drzwi za krata­mi.

Ps: Zwierz przy­pom­i­na, że jeśli zajrzy­cie do wczo­ra­jszego pos­tu to trwa tam konkurs w którym moż­na wygrać kar­net na fes­ti­w­al muzy­czny Tau­ron Nowa Muzy­ka Katow­ice.

2 komentarze
0

Powiązane wpisy