Home Informacje Zwierz i konieczny dodatek

Zwierz i konieczny dodatek

autor Zwierz

Hej,

 

Mały dodatek wynika­ją­cy z fak­tu, że dziś szczegól­nie podzi­wiamy pewnych czytel­ników zwierza. A właś­ci­wie dokład­niej jed­nego czytel­ni­ka, który jest czytel­niczką a jeszcze dokład­niej bab­cią zwierza. Nie każdego blogera czy­ta jego bab­cia. A zwierza czy­ta i komen­tu­je. Co zawsze jest dla zwierza powo­dem do dumy. Z siebie i bab­ci.

 

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy