Home Ogólnie 10 zestawów Lego, które musisz mieć

10 zestawów Lego, które musisz mieć

autor Zwierz

Oto bes­tia prezen­tu­je 10 zestawów lego które chci­ał by mieć każdy człowiek czy to młody czy stary. Oczy­wiś­cie cześć z was powie wcale nie — nie chci­ał bym mieć tego zestawu, ale tu pojaw­ia się pytanie: czy kogoś takiego naprawdę moż­na nazwać człowiekiem.? 

Zestawy nie są usz­ere­gowane od najbardziej pożą­danego do najm­niej pożą­danego (ani odwrot­nie) ale w sposób całkowicie przy­pad­kowy.?

Bes­tia nie jest w żaden sposób pow­iązana z fir­mą lego, ale darzy ja dużą estymą.?

 

1) Star Wars: 10188- Death Star?

Wiel­ka kula szarych klock­ów w ksz­tał­cie gwiazdy śmier­ci, zna­jdziemy tu wiele scenek ( w zasadzie praw­ie wszys­tkie) dzieją­cych się na tym sztucznym księży­cu, zarówno z częś­ci IV jak i VI. W zestaw­ie zna­j­du­ją  22 fig­ur­ki i 3803 kloc­ki. ?

 

 

 

2) Star Wars: 3340–1?

 Zestaw spec­jal­ny zaw­ier­a­ją­cy 3 sithów Imper­a­to­ra, Vadera i Dartha Maula czego chcieć więcej. Nieste­ty zestaw w zasadzie nie do dosta­nia.?

 

3)  Star Wars:  9516–1: Jab­ba’s Palace?

Pałac Jab­by Huta zaw­iera Jabbe Huta wielkiego i zielonego do tego Hana Solo ele­gancko zato­pi­onego w kar­boni­cie prze­braną za łow­cę nagród księżniczkę Leę, Biba for­tunę i kilku innych. ?

4)Harry Pot­ter: 10217–1: Diagon Alley?

Wasza włas­na uli­ca pokąt­na, zaw­iera bank Gringo­ta, sklep Olli­van­dera i sklep Bor­gin i Burke’s. Dostaniemy tu 12 fig­urek. Trójkę głównych bohaterów, Olli­van­dera, kil­ka gob­linów jedyne co może iry­tować to ‚że dwie fig­ur­ki są takie same — zgad­ni­j­cie jakie.?

 

5) Har­ry Pot­ter:  4866–1: The Knight Bus?

Nie za duży zestaw ale za to jak wyglą­da na półce. (pewnie jak kawał zakur­zonego fio­le­towego plas­tiku) W zasadzie nazwa zestawu mówi sama za siebie dosta­je­my trzy piętrowy fio­le­towy auto­bus i 3 fig­ur­ki. Har­rego i 2 z zało­gi auto­busu.?

 

6) Indi­ana Jones: 7682–1: Shang­hai Chase?

Zestaw który przed­staw­ia końcówkę sce­ny początkowej Świą­tyni Zagłady. Dosta­je­my dwa urocze samo­chody w jed­nym jedzie Indi­ana z Willie Scot i Short Round (ten mały chło­piec co się z nimi zabrał) w drugim czarnym jest nato­mi­ast dwóch niemiłych Azjatów.?

 

7) Mar­vel:  6868–1: Hulk’s Heli­car­ri­er Break­out?

Może to nie jest najlep­szy zestaw z serii super heroes ale jest w nim Hulk duży i zielony  ( jak na razie tylko w tym zestaw­ie) i Thor i Loki i Hawk­eye więc może w sum­ie jest najlep­szy. Jest tam też kawałek bazy czy lot­niskow­ca i myśli­wiec w sum­ie mało zabawne ale przy takich fig­urkach komu to przeszkadza.?

 

8) DC: 6858–1 Cat­woman Cat­cy­cle City Chase?

Bat­man + Cat­women w małym tan­im zestaw­ie to to co bestie lubią.?

Co ciekawe zarówno Cat­women jak i Bat­man mają dwus­tronne twarze. Tak więc może­my zobaczyć ich zarówno jako zad­owolonych jak i złych.

 

 

9) Piraci z Karaibów: 4184–1: The Black Pearl?

Pros­to z dna morza na waszej półce Czarna Perła w pełnej kra­cie czarne żagle a na pokładzie Jack Spar­row  (kap­i­tan Jack Spar­row) niezbędne dla każego fana piratów.? Pikanterii,dodaje fakt, że w zestaw­ie zna­jdziemy także Davy Jone­sa.

 

 

10) Lord of the rings:  9473–1: The Mines of Moria?

Obok takiego zestawu nie prze­jdziesz obo­jęt­nie.

 

 

 

<!–[if !sup­port­Lists]–>1)   

0 komentarz
0

Powiązane wpisy