Home Ogólnie 60 sekund i zrobione czyli weźcie udział w “Done in 60 seconds”!

60 sekund i zrobione czyli weźcie udział w “Done in 60 seconds”!

autor Zwierz
60 sekund i zrobione czyli weźcie udział w “Done in 60 seconds”!

Kiedy ma się opinię na każdy tem­at przy­chodzi w końcu moment kiedy ktoś prosi was o wygłosze­nie opinii głośno. Na przykład jako juror w konkur­sie. A jeśli jest to konkurs który śledzi­cie od lat to nie ma ani chwili na wahanie. Trze­ba się zgodz­ić. Tak było ze zwierzem i konkursem Done in 60 Seconds.

Tak moi drodzy zwierz nie jest do koń­ca w stanie uwierzyć, że będzie miał cokol­wiek wspól­nego z konkursem o którym czy­tał od kilku lat. Done in 60 sec­onds to konkurs, który co roku relacjonu­je mag­a­zyn Empire (zwierz od lat jest wiernym czytel­nikiem i od niedaw­na wiernym prenu­mer­a­torem) a zwierz przyglą­dał się nie tylko nagrod­zonym filmikom ale też min. wywiadom z między­nar­o­dowy­mi sędzi­a­mi – zwłaszcza w 2013 roku zwierz szczegól­nie uważnie czy­tał wywiad z sędzi­a­mi finałów bo wśród sędz­iów był Tom Hid­dle­ston. A ter­az okazu­je się, że zwierz będzie w jury tego konkur­su. Co praw­da nie na tym samym etapie co Tom ale choć odrobin­ka będzie nas łączyć. Wiecie jak już się w końcu spotkamy to będzie jak­iś tem­at żeby porozmawiać.

Tom+Hiddleston+Launches+Jameson+Done+60+Seconds+CGtHBJsL97ml

Dwa lata temu do udzi­ału w konkur­sie zachę­cał Tom. Zwierz uzna­je że jego uśmiech nadal jest dobry w kon­tekś­cie zachę­ca­nia ludzi do różnych rzeczy

Zan­im jed­nak te marzenia się spełnią, zwierz musi wam opowiedzieć o konkur­sie, żebyś­cie wy się zgłosili a zwierz  mógł was ocenić. Zaczni­jmy od samego pomysłu. O co chodzi? O nakręce­nie filmiku. Jakiego? Przede wszys­tkim krótkiego. Dokład­niej min­u­towego. Brz­mi jak spore wyzwanie ale pamię­ta­j­cie – krót­ki metraż (a zwłaszcza tak krót­ki) wyma­ga przede wszys­tkim pomysłu i inwencji. Dru­ga sprawa – wasz film powinien był Remakiem jakiejś pro­dukcji którą widzieliś­cie. Zwierz nie będzie wam pod­powiadać ale jest w stanie wymyślić całkiem sporo filmów, które moż­na streś­cić prze­r­o­bić czy wyśmi­ać w min­utę. Bo to jaki gatunek wybierze­cie zależy tylko od was. Przy czym macie do wyboru cały dorobek kine­matografii świa­towej. Co to właś­ci­wie znaczy? Musi­cie mieć smart­fon, aparat albo kamerę co by film nakrę­cić, pomysł no i stop­er bo nie może­cie przekroczyć tych tytułowych 60 sekund. A i jeszcze orga­ni­za­torzy pole­ca­ją by film był poza tym, że dow­cip­ny i ory­gi­nal­ny to zrozu­mi­ały na całym świecie – dlat­ego warto zain­west­ować w ang­iel­skie napisy bądź dialo­gi. Zresztą na stron­ie konkur­su zna­jdziecie wszys­tkie wskazów­ki – w tym te tech­niczne, doty­czące konkursu.

4fe9a4cb-6257-4c9b-a1da-3d12a1a61f9c

Sama pro­ce­du­ra naprawdę jest bard­zo pros­ta a nagro­da naprawdę jest niesamowita

No dobra ale tu pojaw­ia się pytanie. Co tak właś­ci­wie jest do wygra­nia. Po pier­wsze jeśli jury (o nim jeszcze za chwilkę) wybierze was jako zwycięzcę w Pol­skiej edy­cji to prze­jdziecie dalej. Wraz z osobą towarzyszącą pojedziecie na glob­al­ny finał do Lon­dynu. Zwierz powie wam szcz­erze – to może być najszyb­szy sposób na to by z pomocą smart­fona dostać się na naprawdę prestiżową imprezę fil­mową. Oso­ba która dostanie nagrodę Jame­son Empire wygra pon­ad nieśmiertel­ną sławę wyjazd na week­end do Los Ange­les na Jame­son First Short – fil­mowy week­end z udzi­ałem gwiazd Hol­ly­wood. Inny­mi słowy – wasz dobry pomysł może się okazać naprawdę wielkim krok­iem ku fil­mowej kari­erze. I nawet nie musi­cie mieć kamery! Sko­ro już wiecie co was może czekać ter­az jeszcze na chwilkę zostań­cie ze zwierzem by poz­nać dodatkowe warun­ki. Po pier­wsze by wziąć udzi­ał w tym super konkur­sie musi­cie być pełno­let­ni. Powodów jest wiele ale jeden z nich to fakt, że temu konkur­sowi patronu­je Jame­son – znany pro­du­cent whisky, która jak może obiło się wam o uszy jest dobrym alko­holem ale dla dorosłych. Pamię­ta­j­cie też że wszyscy aktorzy w waszym filmie muszą być pełno­let­ni. To ważne – jeśli nie będą wasz film może zostać zdyskwal­i­fikowany. Tak więc żad­nych młod­szych sióstr w roli ofi­ar. Dru­ga sprawa – jury – oprócz zwierza wasze prace będą oce­ni­ać  Agniesz­ka Sęd­kows­ka z 48hours Project, oraz autorzy fil­mowego vlo­ga (i blo­ga) – Sfil­mowani. Zwierz nie wie co czu­ją pozostali sędziowie ale sam nie może się doczekać sędziowania.

Tu macie zwias­tun tegorocznej edy­cji i od razu uwa­ga — na stron­ie Jame­son Empire DISS na Youtube może­cie obe­jrzeć filmy nagrod­zone i zgłos­zone w poprzed­nich lat­ach by zobaczyć co tak właś­ci­wie może­cie zrobić.

 

No właśnie ter­az jeszcze najważniejsze sprawy. Choć zwierz podrzu­cił wam infor­ma­c­je w plakat­ach to nigdy nie zaszkodzi powtórzyć. Aby wziąć udzi­ał w konkur­sie musi­cie się zare­je­strować na stron­ie http://www.empirediss.com/ — zan­im umieś­ci­cie film koniecznie przeczy­ta­j­cie wszys­tkie wskazów­ki – jest ich trochę ale dzię­ki nim będziecie mili abso­lut­ną pewność, że wasz film nie zostanie zdyskwal­i­fikowany z jakiegoś powodu. Jeśli martwicie się tym, że z powodu świąt nie zdąży­cie na czas zwierz ma dla was dobrą wiado­mość zgłoszenia są przyj­mowane do 14/01 co oznacza, że macie miesiąc na nakręce­nie min­u­ty fil­mu. A to oznacza, że jeśli będziecie krę­cić dwie sekundy fil­mu dzi­en­nie to powin­niś­cie się wyro­bić co do dnia.

ae371300-2475-4e4a-9b92-b9ff59344987

Pamię­ta­j­cie że sporo infor­ma­cji o konkur­sie zna­jdziecie na stron­ie gdzie powin­niś­cie się zalogować

Zwierz ma nadzieję, że was zachę­cił. Sam wziął­by w nim pewnie udzi­ał, zwłaszcza że Pola­cy mogą brać w nim udzi­ał dopiero od niedaw­na. Ale mogą! A to taka super okaz­ja. Poza tym zwierz po pros­tu nie może doczekać się sędziowa­nia. Wiecie to jest jed­na z tych rzeczy, które zwierza total­nie zaskaku­ją. Fakt bycia częś­cią tej imprezy jest trochę sur­re­al­isty­cznie. Obser­wować konkurs, oglą­dać nomi­nowanych i zwycięzców, czy­tać zachętę do udzi­ału, a potem jed­nego dnia okazu­je się, że nie jesteś już tylko obser­wa­torem czy czytel­nikiem ale częś­cią całej imprezy. Serio zwierz uśmiecha się jak głupi kiedy to pisze, ale to właśnie dlat­ego, że nie jest to jakaś kole­j­na propozy­c­ja – to coś naprawdę bliskiego ser­cu zwierza. I choć wiado­mo, że część z was nie uwierzy zwier­zowi, to mógł­by wam napisać że jego abso­lut­nie pier­wszą reakcją na zaprosze­nie do jury, było napisanie niesły­chanie pro­fesjon­al­nego „Yay”. Nie zaw­iedź­cie zwierza, chwyć­cie za sma­tr­fony. Macie min­utę do nakręce­nia. To proste i zaj­mu­je pewnie krócej niż przeczy­tanie pos­tu zwierza.

Ps: Jeśli chce­cie poczy­tać sobie o wcześniejszych edy­c­jach konkur­su to DISS ma bard­zo porząd­ną stronę na Wikipedii.

Ps2: Być może wam umknęło, ale zwierz został do konkur­su zapros­zony przez fir­mę Jame­son czyli pro­du­cen­ta whiskey. Ale zwierz obiecu­je że oglą­da­jąc wasze filmy nie będzie pił.

6 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online