Home Ogólnie Bestia III- na tropie meblozbrodni

Bestia III- na tropie meblozbrodni

autor Zwierz

Wita­j­cie Niewol­ni­cy Bestii!

 

Dziś dyskurs prowadz­ić będziem o pewnej fir­mie (której nazwy nie pom­nę) co ponoć zac­ne meble robi. Fir­ma jest potężną jest i prężną, a jej dumne reklamy, ostat­nio w każdej izbie zobaczyć moż­na. Do bestii nawet wysłała list zachę­ca­jąc ją by mebel sobie jak­iś kupiła. Fir­ma ta nie należy do byle kogo, jej posi­adacze Pol­skę drzewiej zalali niczym potop a nawet Amerykę na swych długich łodzi­ach odkryli. Fir­ma ta chwali się, iż 1/3 swych mebli właśnie w Polsce pro­duku­je. I czyn ten który na pier­wszy rzut oka chwaleb­nym mógł by się wydawać bard­zo bestie poruszył.  Bes­tia poz­woli sobie swe wąt­pli­woś­ci w punk­tach przed­staw­ić.

1      Jeśli tak dawno w Polsce te meble są budowane to czemuż pier­wszy sklep firmy tej w Polsce dopiero w roku 1990 się objaw­ił. Znaczy to że przez 30 lat bez mała fir­ma ta meble tworzyła dla zgniłego zachodu kosztem naszej pon­ad nor­mowej komu­nisty­cznej pra­cy nasze lasy wyci­na­jąc (moż­na przy­puszczać ‚że za bez­cen)

2    Jak to tak być mogło ‚że przez ten czas Polak mebla nie miał a oni pro­dukowali i brali sobie, czy to się godzi ?

3      Czemuż jeśli Pola­cy takie dobre meble robić potrafią to nie robią ich ku włas­nej chwale a dla chwały i kiesy byłych wik­ingów

4     Jeśli meble te w 1/3 w Polsce są robione to z jakiej przy­czyny ceny ich są zachod­nie — znaczy się duże i do naszego skrom­nego społeczeńst­wa nieprzys­tosowane.

5      Czy nie woleli byśmy jed­nak mebli zagranicznych/

6       Czy w ogóle godzi się dla tych co Obrońców Częs­to­chowy śmier­ci byli przy­czyną pra­cow­ać?

7      Czy meble te nie powin­ny mieć w 1/3 pol­s­kich nazw?

8    Czy nie hań­ba?

 

Bes­tia — Plu­gawa

0 komentarz
0

Powiązane wpisy