Home Ogólnie Z bestią dzień drugi — bestia ostrzega

Z bestią dzień drugi — bestia ostrzega

autor Zwierz

Hej Nędzni­cy

To ja Bes­tia, nadal tu jestem. Ha. Dziś będziemy mówili o małych kucykach, małe kucy­ki są super, są małe, są kucyka­mi, do tego są słod­kie rós­zofe a niek­tóre są uniko­r­na­mi i mają Roga i lata­ją i maja mag­iczną moc. No dobra oszukałem was nie będzie o kucykach, kucy­ki umarły. W dzisiejszej pogadance Bestii będzie o zgub­nym wpły­wie Inter­ne­tu na stan port­fela bied­nych inter­nautów. Inter­net ma tą wadę ‚że człowiek zawsze jest w sklepie. Wszys­tko jed­no czy oglą­da film, czy siedzi w pra­cy, czy w gra w jakąś grę. W każdej chwili Inter­net może zabrać nam pieniądze. Oczy­wiś­cie teo­re­ty­cznie nie zabiera jej nam bez naszej zgody. Ale tak któż się pow­strzy­ma kiedy wyjątkowo opła­cal­na aukc­ja kończy się za 30 sekund albo pro­moc­ja jest dziś i tylko dziś. Co gorsza Inter­net zabiera nam nie prawdzi­we met­alowe czy papierowe pieniądze których brak widać ale te nieprawdzi­we ilu­zo­ryczne (na które nieste­ty idzie nasza real­na pra­ca). Tak wiec pamię­ta­j­cie drodzy czytel­ni­cy nie daj­cie się Inter­ne­towi.  Niedo­bry Inter­net. Fe!

Plu­gawaBes­tia

0 komentarz
0

Powiązane wpisy