Home Ogólnie Co w popkulturze pisało czyli Zombie vs Zwierz vs podsumowanie roku

Co w popkulturze pisało czyli Zombie vs Zwierz vs podsumowanie roku

autor Zwierz
Co w popkulturze pisało czyli Zombie vs Zwierz vs podsumowanie roku

Podob­no jeśli pod koniec roku bloger, vloger albo pod­cast­er nie zro­bią pod­sumowa­nia przy­chodzi spec­jal­na polic­ja do spraw akty­wnoś­ci w Internecie i spisu­je. Ze stra­chu przed taki­mi kon­sek­wenc­ja­mi zro­bil­iśmy z Pawłem pod­sumowanie roku już w połowie grud­nia.

 

Zwierz wie, że nie wszyscy są zain­tere­sowani pod­sumowa­ni­a­mi roku gdzie wymienia się to co najlep­sze i naj­gorsze. Ale. Czy nie chce­cie posłuchać jaki był najwięk­szy facepalm tego rok, najwięk­sze zaskocze­nie i kat­e­go­ria nazwana votum sep­a­ra­tum czyli nasze zda­nia odręb­ne? Staral­iśmy się wybrać takie kat­e­gorie które w tym cza­sie pod­sumowywa­nia wszys­tkiego przez wszys­t­kich będą przy­na­jm­niej odrobinę ciekawe.

 

Oczy­wiś­cie jak tylko zaczęliśmy mówić to wyszedł nam dwa razy dłuższy odcinek niż powinien. Ale ponieważ nie zwierz go mon­tu­je a wy się podob­no nie gniewa­cie, to w sum­ie gdzie tu prob­lem? Może­cie go posłuchać w cza­sie prz­er­wy świątecznej choć aku­rat na świę­ta będziemy mieli dla was naprawdę super niespodziankę.

 

PS: Dziś ten wpis jest mega krót­ki bo jeszcze wrzucę dziś omówie­nie Zło­tych Globów. To ma dwanaś­cie stron i po pros­tu palce mnie bolą.

2 komentarze
0

Powiązane wpisy