Home Ogólnie Co zobaczą twoje nowe oczy czyli Zombie vs Zwierz vs Przyszłość

Co zobaczą twoje nowe oczy czyli Zombie vs Zwierz vs Przyszłość

autor Zwierz
Co zobaczą twoje nowe oczy czyli Zombie vs Zwierz vs Przyszłość

Jeśli to piątek na blogu pod­cast. Zwierz ma nadzieję, że się przyzwycza­il­iś­cie do tego try­bu… bo już niedłu­go będzie prz­er­wa. Pod koniec tego roku kończymy bowiem dru­gi sezon Zom­bie vs Zwierz i zostaw­iamy was na chwilę samych pod­czas kiedy we dwójkę uda­je­my się do sekret­nej jask­i­ni zas­tanow­ić się jak pod­bić świat. A chwilowo zan­im to zro­bimy roz­maw­iamy o przyszłoś­ci. Całkiem poważnie.

cyber_eye_by_ragaru

Pomysł na tem­at w tym tygod­niu rzu­cił Paweł ale zwierz musi przyz­nać, że niesły­chanie mu się podo­ba. Paweł zadał pozornie proste pytanie – gdy­byśmy w przyszłoś­ci mogli wymienić np. swo­je gał­ki oczne na lep­sze (np. poda­jące wiado­moś­ci, rozpoz­na­jące twarze czy wyświ­et­la­jące zdję­cia Bene­dic­ta Cum­ber­batcha na żądanie) to czy byśmy zde­cy­dowali się na takie ulep­sze­nie. Pytanie intrygu­jące i lotem błyskaw­icy przenoszące nas w realia powieś­ci sci­ence fic­tion czy cyber­pun­ka. Choć niekoniecznie bo jak przekona­cie się słucha­jąc naszych rozważań. Może ta dale­ka przyszłość aż tak daleko nie jest.

Jeśli myśli­cie że nasze rozważa­nia sprowadzą się do negacji lub entuz­jaz­mu to posłucha­j­cie odcin­ka gdzie staramy się (w pół godziny – reko­rd świa­ta) odpowiedzieć sobie na pytanie czy ulep­sze­nie ciała stanie się przyszłoś­cią ludzkoś­ci a jeśli tak, to jak my byśmy do tego podes­zli. Jed­nocześnie jak wszyscy rozsąd­ni ludzie zas­tanaw­ia­ją­cy się nad przyszłoś­cią a nie czer­pią­cy infor­ma­cji ze szk­lanej kuli mówimy „nie wiem” częś­ciej niż wypa­da. Ale właśnie – zarówno Paweł jak i zwierz jesteśmy ciekawi waszych wiz­ji – czy wymie­nilibyś­cie swo­je własne dłonie na takie które wyglą­da­ją iden­ty­cznie a pozwala­ją wam pisać dziesięć razy szy­b­ciej? Albo oczy na takie które poda­ją infor­ma­c­je o wszys­tkim na co spo­jrzy­cie? A może – co pojaw­ia się w pod­caś­cie wcale nie jesteś­cie pewni czy takie cza­sy kiedykol­wiek nade­jdą.

Zwierz ma nadzieję, że dzisiejszy tem­at rozważań, łącznie  z jego dość zaskaku­ją­cym (a przy­na­jm­niej zdaniem zwierza prze­j­mu­ją­cym) zakończe­niem będzie dla was fajnym punk­tem do prze­myśleń przed week­en­dem. A na koniec pod­cas­tu będziecie mogli posłuchać szan­towego zespołu Wbrew Pozorom który jeszcze powinien dorzu­cić do tych wszys­t­kich rozważań nutkę melan­cholii. Tylko nie za dużo bo zwierz przy­pom­i­na, że ten week­end to week­end Secret San­ta. Warsza­w­ia­cy widzą się ze zwierzem o 18:00 w kna­jpie Resort przy uli­cy Bielańskiej a czytel­ni­cy i uczest­ni­cy z innych miast też pewnie w ten week­end będą wymieni­ać się prezen­ta­mi. Tylko koniecznie prześli­j­cie zwier­zowi zdję­cia z imprez i to czym się wymieni­cie! Jeśli jesteś­cie nieste­ty bez możli­woś­ci dojaz­du to zwierz ma nadzieję, że wasz prezent już niedłu­go pojawi się w skrzynce.

Ps: Zwierz kupił rozsz­er­zone wydanie Bitwy Pię­ciu armii i nie zawa­ha się go obe­jrzeć!

Ps2:  Zwierz opub­likował wczo­raj na face­booku listę zwycięzców konkur­su Mikoła­jkowego ale podrzu­ca ją jeszcze raz dla porząd­ku na blogu. Ci którzy się tu zna­jdą proszeni są o podanie odpowied­nich danych do wysył­ki (zwier­zowi na maila albo wiado­mość na fb)

200 zł dosta­je czytel­nicz­ka o nicku Kama

Kubek z Vaderem dosta­je czytel­nicz­ka Mal­go­rza­ta Sni­a­tows­ka (prosimy pos­traszyć pac­jen­tów)

Fig­urkę Dum­b­le­do­ra dosta­je Julia Ivan Zię­ba

A fig­urkę Adfven­ture Time Jakub Panczyk.

10 komentarzy
0

Powiązane wpisy