Home Ogólnie Dziś zwierz jest w Oz

Dziś zwierz jest w Oz

autor Zwierz
Dziś zwierz jest w Oz

Z braku cza­su zwierz nie był w stanie napisać dwóch wpisów — zarówno na blo­ga jak i w ramach pro­jek­tu Onet Autorzy. Zazwyczaj w takich przy­pad­kach przekładał napisanie tek­stu na Onet. Ale w przy­pad­ku dzisiejszej opowieś­ci o pro­dukcji Czarnok­siężni­ka z Krainy Oz zależało mu by wpis pojaw­ił się w dniu kiedy film ponown­ie trafia ponown­ie do pol­s­kich kin (może zmieni wasze plany na week­end). Wpis jest napisany jak to zwyk­le w przy­pad­ku zwierza bywa z odpowied­nim zaan­gażowaniem człowieka który kocha opowieś­ci z planu. Jedy­na różni­ca — brak trze­ciej oso­by i przecin­ki!. Zwierz ma nadzieję, że tekst się wam spodo­ba. Zwierz ma też nadzieję, że nie popełnił błę­du i oprócz was zachę­ci do pro­dukcji także,  widzów którzy nor­mal­nie nie czy­ta­ją zwierza.  Link do tek­stu  na Onecie zna­jdziecie  TUTAJ. Smacznego.

judy-garland-somewhere-over-the-rainbow8

3 komentarze
0

Powiązane wpisy