Home Ogólnie Finał bez cliffhangera czyli Zombie vs Zwierz vs Życie

Finał bez cliffhangera czyli Zombie vs Zwierz vs Życie

autor Zwierz
Finał bez cliffhangera czyli Zombie vs Zwierz vs Życie

Aż trud­no uwierzyć, że od cza­su kiedy zaczęliśmy z Pawłem nagry­wać pod­cast udało nam się stworzyć 10 odcinków. Niby mała roczni­ca ale jed­nak kamień milowy – bo mniej więcej wiemy już że chce­cie nas słuchać. Ter­az kończymy pier­wszy sezon odcinkiem o tym jak ułatwić sobie życie – zarówno za pomocą aplikacji na tele­fon jak i takich nieco bardziej anal­o­gowych rad. Żeby żyło się lepiej.

3320403706_c3bd0ebe79

Ilus­trac­je nie mają sen­su ale są na nich mopsy

Zwierz tym razem wyjątkowo nie będzie wam dokład­nie streszczał pod­cas­tu bo sprowadza się on do tego, że razem z Pawłem podrzu­camy różne rady i pomysły. Rady są od sasa do lasa więc jeśli będziecie uważnie słuchać naszego pod­cas­tu dowiecie się wielu niesły­chanie przy­dat­nych rzeczy od tego  jak za pomocą jed­nej aplikacji zarządzać swoi­mi wszys­tki­mi dzi­ała­ni­a­mi w sieci po to jak najlepiej przyk­leić plakat do ściany. A po drodze dowiecie się mnóst­wa ciekawych rzeczy. Serio to jeden z tych odcinków które mogą się naprawdę przy­dać. Jed­nocześnie jak zwyk­le – jeśli macie jakieś pomysły na to jak ułatwić sobie życie (to co Amerykanie nazy­wa­ją Life Hack) który­mi od zawsze prag­nęliś­cie podzielić się z sze­roką pub­licznoś­cią to zwierz zaprasza. Sam jest ciekawy gdzie w życiu udało wam się znaleźć jakąś fajną drogę na skróty.

work-apple-mac-pug

Ale jed­nocześnie kończymy sezon. Dlaczego? Po pier­wsze zbliża się lato a co za tym idzie nawet blogerzy potrze­bu­ją odrobiny wol­nego. Sekund­kę powiecie – prze­cież czy­tamy wasze blo­gi i wiemy że pisze­cie codzi­en­nie. No tak jasne, mówiąc o odrobinie wol­nego zwierz miał na myśl czas poświę­cony tylko na pisanie blo­ga (ewen­tu­al­nie vlo­gowanie jak w przy­pad­ku Pawła). Nie znaczy to, że nie wrócimy. Wręcz prze­ci­wnie chce­my wró­cić ze zdwo­joną siłą. I tu jest właśnie moment w którym może­cie się nam przy­dać. Jeśli macie jakieś uwa­gi – odnośnie tem­aty­ki czy dłu­goś­ci pod­cas­tu to właśnie ter­az może­cie się z nami nimi podzielić. Jeśli mamy zmieni­ać cokol­wiek w for­mule (a mamy taki szczwany plan) to wasze pomysły propozy­c­je i prob­le­my są dla nas dość istotne. Dlat­ego nie bój­cie się i daj­cie głos.

Na koniec obow­iązkowe lin­ki do pod­cas­tu. To lin­ki do aplikacji i stron o których w pod­caś­cie wspom­i­namy (choć nie jest to odcinek poświę­cony wyłącznie aplikacjom):

IFTTT — aplikac­ja która pozwala doskonale zarządzać swoi­mi dzi­ała­ni­a­mi w Internecie – w pod­caś­cie Paweł dokład­nie opisu­je jak to dzi­ała. A dzi­ała bard­zo fajnie

Instapa­per , Cir­ca News – Jeśli chce­cie być na bieżą­co i dobrze wiedzieć co się dzieje, a także śledz­ić najnowsze i te nieco starsze wiado­moś­ci to te dwie aplikac­je na pewno się wam przydadzą.

iTunes U — w pod­caś­cie dużo roz­maw­iamy o tym jak się uczyć i dowiady­wać nowych rzeczy przez Inter­net – iTUnes U (od Uni­ver­si­ty) to jeden ze sposobów by podła­pać trochę wiedzy nawet jeśli nie koniecznie jest wam po drodze na taki prawdzi­wy uniwersytet.

Sto­card – jeśli posłucha­cie pod­cas­tu dowiecie się, że na wszys­tko są dwa sposo­by – zwierza śred­niowieczny i Pawła nowoczes­ny. Ogól­nie jed­nak to aplikac­ja pozwala na sfo­tografowanie posi­adanych w port­felu licznych kart i zro­bi­e­nie sobie ich cyfrowych kopii.

Trip­Case  – dla podróżu­ją­cych i lęka­ją­cych się podróży – aplikac­ja która wszys­tko pięknie wam planu­je i dzię­ki temu nie tylko nie gubi­cie się w nowym mieś­cie ale też lep­iej od wszys­t­kich wiecie co zjeść, gdzie pójść i jaki jest numer do taksówek.

Gyft  - aplikac­ja  dzię­ki której moż­na kupić kar­ty podarunk­owe a jed­nocześnie zbier­ać punk­ty które przekłada­ją się dość ład­nie na to ile później płacimy. Rzecz bard­zo przyjemna.

1password - dla wszys­t­kich tych którzy boją się o bez­pieczeńst­wo swoich zabez­pieczeń albo po pros­tu chcą się wykazać zdrowym rozsąd­kiem. Płat­na ale jak zapew­nia Paweł – warta swej ceny.

Dodatkowo w pod­caś­cie wspom­i­namy o Wikipedii, Fil­mo­pe­dii i Archive.org ale musi­cie przesłuchać odcinek by dowiedzieć się o co nam tak naprawdę chodzi.  Niech to więc będzie clifhang­er na koniec sezonu i przy­pom­i­nam (a właś­ci­wie przy­pom­i­namy), że to jest właśnie ten odcinek po którym może­cie nam pod­sunąć jakieś pomysły na przyszłość. A póki co do zobaczenia i słyszymy się w następ­nym (ekscy­tu­ją­cym!) sezone.

PS: Zwierz strasznie się cieszy na jutrze­jszy wpis bo ma nań fajny pomysł. To w sum­ie miłe cieszyć się na włas­ny wpis.

8 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online