Home Ogólnie Internety kłamią czyli Zombie vs Zwierz vs Informacje

Internety kłamią czyli Zombie vs Zwierz vs Informacje

autor Zwierz
Internety kłamią czyli Zombie vs Zwierz vs Informacje

Piątek czyli dzień pod­cas­tu. Dla zwierza w dni­ach wzmożonej pra­cy nad abso­lut­nie wszys­tkim dzień piękny bo wyma­ga­ją­cy sto­sunkowo małego wysiłku. Dziś jed­nak mimo że pod­cast to jak najbardziej poważny bo roz­maw­iamy o wery­fikowa­niu informacji.

Kiedy nagry­wal­iśmy pod­cast praw­ie wszys­tkie nagłów­ki gazet i sporo ścian na face­booku zaj­mował prob­lem uchodźców. Prob­le­mu nie rozwiązano, ale pojaw­ie­nie się tej infor­ma­cji pokaza­ło jak wciąż niewiele w nas odruchu sprawdza­nia i wery­fikowa­nia infor­ma­cji. Pod­cast nie doty­czy bezpośred­nio sprawy uchodźców ale był dla na punk­tem wyjś­cia do szer­szej reflek­sji. Zwłaszcza że doświad­cze­nie blo­gowe poma­ga w wyro­bi­e­niu odpowied­nich nawyków w spotka­niu z sen­sacją czy w szuka­niu potwierdze­nie jak­iś fak­tów. Zwierz ma nadzieję że pod­cast się wam spodoba.

Zwierz przy­pom­i­na też, że mamy z Pawłem zami­ar ruszyć z akcją która ma na celu pro­mowanie nowych młodych artys­tów. Co to znaczy? Że jeśli macie swój zespół albo śpiewa­cie czy tworzy­cie sami może­cie do nas napisać (najlepiej na stron­ie blo­ga na fb) i zapro­ponować swój utwór. Będziemy go grali pod koniec odcin­ka w miejsce napisów koń­cowych. To taki nasz pomysł który jak wiemy sprawdz­ił się też w innych pod­cas­tach. Poza tym – jeśli jeszcze o tym nie wiecie, zaczęliśmy zapraszać goś­ci. Poprzed­nio był Paweł Orzech w następ­nym będzie moż­na posłuchać Kon­ra­da Kruczkowskiego z Halo Ziemia. Wszyscy nasi goś­cie z niez­nanych przy­czyn naty­ch­mi­ast po rozpoczę­ciu pod­cas­tu pyta­ją czy mogą przek­li­nać. Coś takiego musimy w nich budz­ić. A na razie miłego słucha­nia odcin­ka z tygod­nia. Mam nadzieję, że się wam spodoba.

Ps: Dla spragnionych tek­stu – na Onecie zwierz opowia­da o tym co to jest syn­drom Anne Hathaway

4 komentarze
0

Powiązane wpisy