Home Ogólnie Jest tylko jedno miasto czyli na Rzym

Jest tylko jedno miasto czyli na Rzym

autor Zwierz

Hej

Dziś zwierz mówi wam do widzenia na kil­ka dni. Postanow­ił sobie bowiem w maju zro­bić Rzym­ską wios­nę Pan­ny Zwierz lub jak kto woli Rzym­skie Wakac­je. W końcu jako zwierz his­to­ryczny musi zobaczyć co pozostało w mieś­cie Po Upad­ku cesarst­wa Rzym­skiego, ile się zmieniło od cza­su kiedy BBC krę­ciło tam swój Rzym. Jako zwierz pop­kul­tur­al­ny musi sprawdz­ić czy Rzym to rzeczy­wiś­cie Mias­to Otwarte, i właś­ci­wie co tam się dzieje o godzinie jede­nastej. Odwiedzi Watykan sprawdz­ić czy nie gnieżdżą się tam Anioły i Demo­ny a także odrobi­na anty­ma­terii ( albo anty­pa­pież). Będzie się wys­trze­gał Złodziei Row­erów ( nawet jeśli nie weźmie ze sobą roweru) i postara się zaz­nać choć odrobiny Słod­kiego Życia ( ale bez kąpieli w fontan­nie). Poza tym zapewne wyda dużo pieniędzy, zro­bi sobie odcis­ki na stopach i wywoła zgorsze­nie w jakimś koś­ciele odsłonię­tym dekoltem. Aż do momen­tu kiedy przyjdzie czas powiedzieć  Arrived­er­ci  Roma.
Ale ponieważ zwierz wie że jego ośmiod­niowa nieobec­ność (i to krótko po tym jak wyjechał do Ciechocin­ka!) spowodowała by w kra­ju ojczystym falę samobójstw, tudzież ciężką depresję u tych którzy nie targną się na życie, zwierz postanow­ił że nie zostawi was samych ( no dobra zwierz miał też wiz­ję swoich statystyk poniżej normy i serce zabiło mu moc­niej to znaczy sła­biej). Na ten tydzień pozostaw­ia was z istotą całkowicie wyjątkową — Plu­gawą Bestią !!!! 
Tak jak sami wiecie Bes­tia jest równie wyk­sz­tał­cona ( jeśli nie bardziej!) co zwierz, lubi narzekać, jest inteligen­ta i humorza­s­ta oraz obdar­zona poczu­ciem humoru. Bes­tia ma też niezmier­zone pokłady wiedzy na tem­aty zwier­zowi z natu­ry obce, oraz wiedzę tajem­ną niedostęp­ną dla wszys­t­kich innych śmiertel­ników poza Bestią ( zwierz jest o tym przeko­nany od kiedy poz­nał bestię). Tak więc kiedy zwierz będzie się grzał w słońcu Włoch wy będziecie mogli przez tydzień śledz­ić narzeka­nia i uwa­gi Plu­gawej Bestii ( prób­ka sty­lu tu). Wszys­tkie wpisy Bestii oznac­zone będą spec­jal­ną kat­e­gorią ( Tydzień z Bestią) więc jak już zwierz wró­ci będziecie mogli do nich łat­wo powró­cić.
 Zwierz ma nadzieje że nie pol­u­bi­cie Bestii bardziej niż zwierza bo wtedy to on popełni samobójst­wo albo popad­nie w ciężką depresję.
A na razie na razie.  
0 komentarz
0

Powiązane wpisy