Home Film One wszystkie

One wszystkie

autor Zwierz
One wszystkie

Nie pamię­tam, która była pier­wsza. Chy­ba Kate Winslet. Na pewno była za gru­ba. Pamię­tam, jak dziś jej zdję­cie z Oscarowej gali. Pamię­tam, że pod­pis mówił, że jest za gru­ba. Ponoć aktor­ka była z tego dum­na, ale nie wiem czy jakakol­wiek kobi­eta jest dum­na, kiedy to jedyny pod­pis pod jej zdję­ciem z jakiejkol­wiek gali.

 

Jen­nifer Anis­ton miała oper­ację nosa. Zdję­cia aktor­ki z “Przy­jaciół” pokazy­wano przed i po. Z cichą sug­estią, że jakoś skła­mała ope­ru­jąc sobie nos. Poza tym sug­es­tia mówiła, że nie ma sobą nic do zaofer­owa­nia. Zagrała jed­ną rolę i myśli, że jest wielką aktorką. Nie ukry­wa­jmy, gdy­by nie mąż nikt by się nią nie interesował.

 

Nicole Kid­man miała botoks w twarzy a poza tym była żoną Toma Cruise. Najpierw szczęśli­wą żoną Toma Curise, potem rozwiedzioną, więc w domyśle nieszczęśli­wą. Jej współprace z liczny­mi reży­sera­mi kina amerykańskiego i europe­jskiego miała mi przesła­ni­ać jej twarz. Miałam nie lubić Nicole Kidman.

 

Na pewno Angeli­na Jolie była za szczupła. Poza tym, że ukradła Bra­da Pit­ta Jen­nifer Anis­ton, to była za szczupła. I dzi­w­na. Całowała się ze swoim bratem i nosiła fiolkę krwi, miała starszego męża (przed Bra­dem). Była dzi­w­na. Ale przede wszys­tkim był za chu­da. Zde­cy­dowanie za chu­da. Nawet kiedy wyz­nała światu, że zma­gała się z ciężką chorobą – wciąż była za chuda.

 

Char­l­ize Theron i Halle Berry były piękne. Zwłaszcza, że Berry pokaza­ła biust w filmie, którego tytułu praw­ie nikt dziś nie pamię­ta. Były piękne, więc nie bard­zo godne uwa­gi. Do momen­tu, kiedy nie zbrzy­dły do roli. Wtedy dostały nagrody. Podtekst zawsze ten sam „zbrzy­dły więc myślą, że nagrody im się należą”. One i Nicole Kid­man ze sztucznym nosem – niby nie oszuku­ją ale wiado­mo, że stoi za tym wyrachowanie.

 

Nie wiado­mo co się stało z twarzą Renee Zell­weger. Była za chu­da. Za gru­ba. Pewnie piła. Za dużo oper­acji plas­ty­cznych. Jakie ona ma chude ramiona. Jakie ma umięśnione ramiona. Zobacz ją na tej imprezie jest zupełnie nie podob­na do siebie. Do roli Brid­get Jones przy­tyła tyle a tyle kilo­gramów. Już nigdy potem nie wyglą­dała tak dobrze. Zobacz nowe zdję­cia. Oscara to chy­ba sobie tylko wyprosiła.

 

Julia Roberts – od daw­na nie widziana. Podob­no kupiła sobie męża. Zapłaciła za niego. Czy się zanied­bała. Spójrzmy dokład­niej na jej dłonie. Rozs­tanie jej nie służy. Aktor­ka staw­ia na nat­u­ral­ność. Zobacz zdję­cia Julii Roberts po lat­ach czy rozpoz­nasz dawną pię­kność. Zobacz zdję­cia aktor­ki na plaży w biki­ni. Czy nadal trzy­ma się dobrze. Czy to wciąż Pret­ty Woman?

 

 

Znów nie pamię­tam za co mam nie lubić Jen­nifer Lawrence. Bo jest w każdym filmie. Bo jest jej za dużo. Bo dostała za wcześnie Oscara. To nie jest dobra aktor­ka. Dlaczego? Hmm… w tym filmie była dobra, ale w tym śred­nia. Gdzieś słyszeliśmy, że zachowała się nieod­powiedzial­nie. Poza tym dlaczego ona się umaw­ia ze starszy­mi fac­eta­mi. Ciekawe komu odbiła tego reży­sera, pro­du­cen­ta, scenarzystę.

 

Na pewno nie należy lubić Kris­ten Stew­art. Ta dziew­czy­na się prze­cież zupełnie nie uśmiecha. W cza­sie wywiadów nie jest swo­bod­na. Dlaczego ona nam nie powie więcej o swoim związku z Robertem Pat­tin­sonem. O! Wiedzieliśmy, że niczego dobrego nie moż­na się po niej spodziewać, ten romans z reży­serem. Poza tym, dlaczego ona jest taka chu­da. Czy naprawdę nie mogła­by czegoś zjeść i się szerzej uśmiechnąć.

 

Brit­ney Spears okaza­ło się wcale nie czekała z dziewictwem do ślubu. Poza tym czy widzieliś­cie jak przy­tyła. Odbi­ja się na niej to, że tak mało tańczy i śpiewa.  I jeszcze jest w ciąży. Dru­gi raz? Serio jak szy­bko i częs­to dziew­czy­na może mieć dziecko. O widzieliś­cie zała­manie ner­wowe. Głowę sobie ogoliła. Do zobaczenia za dwa lata kiedy będziemy z zas­tanowie­niem pytali „Co właś­ci­wie się stało z Brit­ney Spears”

 

 

Madon­na się łudzi, że uda się jej zachować młodość. Widzieliś­cie z kim roman­su­je? Ci face­ci są od niej młod­si. A ramiona? Boże jakie ona ma obrzy­dli­wie umięśnione ramiona. Myśli­cie że to efekt ćwiczeń? Zobacz jej zdję­cie bez pho­to­shopa. Zobacz co chce przed tobą ukryć. Mogła­by wrzeszcz­cie się przyz­nać do swo­jego wieku a nie próbować się jakoś pan­icznie czepi­ać młodoś­ci. Kto jej powiedzi­ał, że tylko mło­da ma jakiekol­wiek znaczenie.

 

Nie wiem kiedy to się zaczęło ale nie mam wąt­pli­woś­ci, że obser­wowałam to całe życie. Miałam nie lubić kobi­et. Różnych kobi­et. Znanych kobi­et, utal­en­towanych kobi­et, w kółko to samo – a chude, za grube, za młode, za stare, zawsze wdawały się w romans z niewłaś­ci­wy­mi mężczyz­na­mi. Chudły po ciąży za wol­no i za szy­bko. Mówiły o swoich prob­lemach za dużo i za mało.

 

Moje życie – jako oso­by, jako kobi­ety, kon­sumu­jącej pop­kul­turę, tak naprawdę był oduczaniem się tego „nie lubi­enia”, które ktoś mi pod­suwał. Nielu­bi­enia które zwyk­le było irracjon­alne, sterowane z zewnątrz. Objaw­iało się zawsze podob­nie – wiedzi­ałam, że powin­nam jakiejś aktor­ki czy piosenkar­ki nie lubić. Czuć się od niej lep­sza. Oce­ni­ać jej pry­watne decyz­je. Dlaczego? Zajęło mi trochę cza­su żeby zrozu­mieć, że to taki sys­tem który pozwala kobi­etom osią­gać w rozry­w­ce sukces ale za opłatą. Opłatą w niechę­ci którą musi przeła­mać, albo przyjąć jako swoją.

 

Widzę tą niechęć nie raz w komen­tarzach. Ilekroć piszę o aktorkach pojaw­ia się bez porów­na­nia częś­ciej niż wtedy kiedy piszę o aktorach. Choć twarz w Hol­ly­wood pewnie popraw­ił sobie każdy (a na pewno zęby) to czytel­ni­cy śledzą botoks na twarzach kobi­et. Choć w romanse zda­ją się na planach obie płcie po równo, to lep­iej znamy chronologię kobiecych zau­roczeń. Choć w kari­er­ach są różne dro­gi to jed­nak – kobi­ety niekiedy nieza­leżnie od tego ile zagra­ją i u kogo – wciąż trak­towane są nieco jak oszust­ki. W muzyce zaś – wyda­je się, że zawsze są za bard­zo albo za mało sek­sowne. Zawsze pokazu­ją za dużo albo za mało. Są głupi­utkie choć prze­cież nikt nie robi tes­tu na inteligencję.

 

To nie jest oskarże­nie, to jest taka świado­mość, która przy­chodzi dopiero kiedy zestaw­iamy to wszys­tko w głowie. Żyje­my w budowanej przez media niechę­ci do kobi­et. Do zdol­nych kobi­et, do znanych kobi­et, do kobi­et które mają czel­ność być kimś. Niek­tórzy z nas po lat­ach się z tego leczymy. Niek­tórzy – zosta­ją z niechę­cią choć nawet niewiedzą, dlaczego. Ale mają głębok­ie przeko­nanie, że z tymi kobi­eta­mi jest coś nie tak. I bard­zo dużo cza­su zaj­mu­je nam uświadomie­nie sobie, że ich najwięk­szą zbrod­nią było po pros­tu to, że cóż… były kobietami.

 

 

0 komentarz
24

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online judi bola judi bola online resmi judi bola resmi terpercaya Pkv Games
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online