Home Ogólnie Mówimy dużo, mamy mało czyli Zombie vs Zwierz vs Minimalizm

Mówimy dużo, mamy mało czyli Zombie vs Zwierz vs Minimalizm

autor Zwierz
Mówimy dużo, mamy mało czyli Zombie vs Zwierz vs Minimalizm

Sta­ję na środ­ku poko­ju i próbu­ję zde­cy­dować co będzie mi potrzeb­ne w nowym mieszka­niu a co nie. Z jed­nej strony wyda­je się, że przeniosłam już wszys­tko co ważne — świn­ki, kom­put­er i trochę ciuchów na zmi­anę. Z drugiej, pokój jest nadal pełen rzeczy — i wcale nie wyglą­da jak­by ktokol­wiek się z niego zaczął wynosić. Im bardziej nad tym zwierz myśli, tym bardziej zaczy­na się zas­tanaw­iać nad istotą rzeczy. I właśnie o tym w pier­wszym odcinku czwartego sezonu pod­cas­tu roz­maw­iamy.

Min­i­mal­izm, to obec­nie trochę słowo klucz. Ale czy na pewno da się żyć mając tylko 100 przed­miotów, albo cią­gle ogranicza­jąc posi­adane dobra tylko do tych abso­lut­nie potrzeb­nych? Gdzie postaw­ić granicę pomiędzy nad­miernym kon­sumpcjonizmem a asce­ty­cznym pode­jś­ciem do posi­ada­nia. Chodzi o samą liczbę rzeczy a może tylko o sto­sunek do tego co posi­adamy.  O tym (choć nie tylko o tym — nawet nie uwierzy­cie jakie tem­aty potrafią do pod­cas­tu sprowadz­ić… koty) roz­maw­iamy w pier­wszym odcinku czwartego sezonu pod­cas­tu. Tak zdołal­iśmy wró­cić zan­im zro­bił to Sher­lock. Prz­er­wa była dłu­ga ale musi­cie nam wybaczyć — sława, chwała, przeprowadz­ki i War­craft to najpop­u­larniejsze powody dla których ludzie prz­ery­wa­ją nagry­wanie pod­castów na kil­ka miesię­cy. Plus jest taki, że wyglą­da na to iż mamy odcinek na następ­ny tydzień a potem widz­imy się na Coper­ni­conie gdzie nie tylko będzie nas pełno ale także będziemy brali udzi­ał w kilku punk­tach pro­gra­mu — koniecznie zajrzyj­cie na stronę kon­wen­tu i sprawdź­cie na których punk­tach moż­na nas spotkać razem albo osob­no.

Ps: Dziś krócej bo z tego całego wraże­nia i sławy zwierz się okrut­nie przez­iębił

2 komentarze
0

Powiązane wpisy