Home Ogólnie Po pierwsze: konkurs! Po drugie: konkurs! czyli książki i bilety do rozdania !

Po pierwsze: konkurs! Po drugie: konkurs! czyli książki i bilety do rozdania !

autor Zwierz
Po pierwsze: konkurs! Po drugie: konkurs! czyli książki i bilety do rozdania !

Zwierz postanow­ił wam dziś trochę popraw­ić humor (wyda­je się że wszyscy tego trochę potrze­bu­je­my) więc dziś będzie dzień pełen konkursów. Dokład­nie będą dwa konkursy a w każdym będzie moż­na wygrać coś cud­ownego. Cieszy­cie się? Słusznie. Zwierz musi się wam przyz­nać, że sam uwiel­bia orga­ni­zować konkursy. Konkursy są fajne dla orga­ni­za­torów  bo nie moż­na w nich prze­grać a moż­na spraw­ić komuś prawdzi­wą przy­jem­ność. To raz… dwa… okej trzy nie będzie bo konkursy są dwa. Ale czy­ta­j­cie dalej :)

KONKURS I

Zwierz musi wam powiedzieć, że jest zach­wycony sam sobą bo to pier­wszy konkurs przy którym zde­cy­dował się sam wyjść z inic­jaty­wą. O co chodzi? O abso­lut­nie cud­owny zbiór krót­kich komik­sów Emi­ly Car­roll „Przez Las” wydane w wydawnictwie Entliczek. Emi­ly Car­roll zwierz pole­cał już na swoim blogu jak­iś czas temu – znał ją wów­czas wyłącznie z sieci ale był to chy­ba pier­wszy inter­ne­towy komiks który tak zwierza poruszył. Do tego stop­nia, że zwierz nawet pamię­ta, że pisał autorce że jest fenom­e­nal­na a jej rysun­ki – naprawdę świetne.

c48952e8500ac7799b2e62072783b678

Na czym pole­ga niesamow­ity urok krót­kich komik­sów Car­roll? Fakt, że łączą ory­gi­nal­ność pomysłów z wyko­rzys­taniem dobrze znanych tropów – z bajek i lit­er­atu­ry – tropów które odwołu­ją się do rzeczy dzi­wnych, niepoko­ją­cych, budzą­cych prz­er­aże­nie i spraw­ia­ją­cych że czu­je­my dreszcz na ple­cach. Wszys­tko jest tutaj niby znane – dzieci zosta­jące same w domu w środ­ku ciem­nego lasu, mło­da żona która słyszy kobiecy głos dochodzą­cy zza ściany, czy jakieś niepoko­jące przeczu­cie tuż za granicą światła. Autor­ka doskonale porusza się w dobrze znanych tropach opowieś­ci goty­c­kich i hor­roru. Zresztą jej his­to­rie – właś­ci­wie wszys­tkie – roz­gry­wa­ją się gdzieś w przeszłoś­ci, na skra­ju ciem­nego lasu gdzie miesz­ka coś czego nawet nie sposób nazwać imie­niem. Zwierz czy­tał jej komiksy w sieci i to był chy­ba jedyny raz w życiu kiedy aut­en­ty­cznie czuł dreszczyk grozy na ple­cach prze­suwa­jąc pasek na ekranie i bojąc się tego co przyniesie puenta.

Dlaczego zwierz tak się zach­wyca wydaniem sko­ro opowieś­ci Car­roll są dostęp­ne w Internecie? Przede wszys­tkim zwierz – mimo że niemal całe swo­je życie spędz­ił w Internecie ma do niego pode­jś­cie dość zdys­tan­sowane, i cią­gle łapie się na tym, że nie za bard­zo wierzy by to co jest w Internecie zostało w nim na zawsze. Ale nie chodzi jedynie o wrod­zoną nieufność zwierza – chodzi też o samo wydanie.  Zwierz musi wam powiedzieć, że dawno nie miał w ręku tak pięknie wydanego zbioru opowieś­ci graficznych. Od okład­ki przez kole­jne kart­ki – to czys­ta przy­jem­ność dla każdego kto lubi dobrze wydany komiks czy powieść graficzną. Zresztą jeśli zas­tanaw­ia­cie się nad jakimś prezen­tem to zdaniem zwierza to ide­al­na pozy­c­ja do wpisa­nia na listę. Tylko ważne – musi­cie zaz­naczyć wcześniej żeby nie czy­tać tego przed zapad­nię­ciem zmroku.

1474963549_6aeeaae6cdca11baaa7645fd9493feb4

No dobra a jaki jest konkurs?

Otóż zwierz jest ciekawy jakiej baj­ki, his­torii czy postaci najbardziej bal­iś­cie się jako dzieci. Zwierz np. stras­zli­wie bał się czarown­i­cy z fil­mu Wil­low i oglą­dał film wyłącznie siedząc pod stołem i chowa­jąc się za krzesłem.

Nieste­ty zwierz ma do roz­da­nia tylko jeden egzem­plarz (konkurs potr­wa do koń­ca tygod­nia czyli do piątku wiec­zo­ra)

KONKURS II

Zwierz nie wie czy zauważyliś­cie ale ostat­nie tygod­nie przyniosły wzmożoną współpracę z siecią Mul­ti­ki­no. Tak wyszło, że zwierz w tym roku objął swoim patronatem właś­ci­wie wszys­tkie retrans­mis­je sztuk, baletów i oper jakie ofer­u­je kino. Nadal zwierz nie jest w stanie w to uwierzyć i szczyp­ie się trochę bo serio – kiedy idzie się do kina i widzi własne logo na plaka­cie to jest trochę jak z innego świa­ta. Sko­ro zwierz świę­tu­je i się wzrusza – czas by zro­bili to też inni.

lcd-zlodziej-theentertainer-2016

Otóż moi drodzy 17.11 w Warsza­wskim Mul­ti­kinie Złote Tarasy odbędzie się trans­mis­ja „Złodzie­ja” czyli Entertein­era – sztu­ki wys­taw­ianej w ramach sezonu który w tym roku Ken­neth Branagh wys­taw­iał w Gar­rick The­atre. To też sztu­ka którą zwierz zde­cy­dował się obe­jrzeć na żywo w Lon­dynie tuż przed swoi­mi trzy­dzi­esty­mi urodz­i­na­mi. Będzie to więc pier­wszy w życiu zwierza przy­padek kiedy będzie mógł porów­nać ogląd­nie sztu­ki na żywo z trans­misją i powiedzieć wam jak bard­zo te dwa doświad­czenia się od siebie różnią.

Ale czy było­by chodze­nie na fajną sztukę gdy­byś­cie wy też czegoś z tego nie mieli. Jak sami wiecie każdy widok Sir Kena – czy to w filmie czy to w sztuce powodu­je szyb­sze bicie ser­ca zwierza i głębok­ie westch­nienia. Cóż powiedzmy sobie szcz­erze, zwierz rzadziej bywa bardziej porus­zony niż wtedy kiedy może oglą­dać jak jego ulu­biony aktor gra … no gra w czymkol­wiek. Jeśli chce­cie zobaczyć zwierza w takim stanie (a przy okazji rzu­cić okiem na Sir Kena!) to nic prost­szego. Oto bowiem otwiera się przed nami niezwykła możli­wość – może­my iść razem.

carousel_entertainer_quotes_9

Tak moi drodzy dru­gi konkurs który zwierz dziś dla was ma wiąże się z pro­ponowanym wspól­nym wyjś­ciem do kina. Mul­ti­ki­no przy­go­towało dla was dziesięć biletów – byś­cie mogli razem ze zwierzem obe­jrzeć tą naprawdę doskon­ałą sztukę. Wystar­czy tylko, że w komen­tarzach napisze­cie dlaczego aku­rat wy chce­cie się wybrać ze zwierzem do kina. Nieste­ty bile­ty obow­iązu­ją tylko na to jed­no wyjś­cie do Zło­tych Tarasów, choć sztu­ka będzie pokazy­wana też w innych kinach. Tym razem zwierz daje wam czas do 14.11 – tak, żebyś­cie jeszcze zdążyli sobie kupić bilet gdy­by nie udało się wam wygrać.

No dobrze to tyle konkursów na dziś- zdaniem zwierza – jest całkiem ciekaw­ie. Wyglą­da zresztą na to że w najbliższym cza­sie będzie konkursów trochę więcej bo współpra­ca zwierza z Mul­ti­kinem uwzględ­nia też … konkursy na niemal wszys­tkie pokazy właśnie dla was. Zwierz będzie je najpewniej orga­ni­zował głównie na Face­booku, więc może czas (choć oczy­wiś­cie nie obow­iązek) pol­u­bić tam zwierza – by móc trzy­mać rękę na pulsie – zwłaszcza że bile­ty będą do wygra­nia nie tylko w Warsza­w­ie. Zwierz zaś czeka na wasze odpowiedzi i ma nadzieję że będą ciekawe. Nie zapom­ni­j­cie tylko dopisać w którym konkur­sie bierze­cie udzi­ał.  Wszys­tkim wam życzę powodzenia.

Ps: Dla niecier­pli­wych – The Crown się oglą­da ale bez poś­piechu – odcinek po odcinku. Ma to swój sens.

48 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online