Home Ogólnie Jak się ładnie sprzedać czyli Zombie vs Zwierz vs Reklama w Internecie

Jak się ładnie sprzedać czyli Zombie vs Zwierz vs Reklama w Internecie

autor Zwierz
Jak się ładnie sprzedać czyli Zombie vs Zwierz vs Reklama w Internecie

Jede­nasty listopa­da, jede­nastym listopa­da ale dziś mamy przede wszys­tkim piątek. A to oznacza, że zwierz będzie pan­icznie sprzą­tał mieszkanie przed przy­by­ciem przyszłych teś­ciów, a wy posłucha­cie sobie pod­cas­tu który z wydarzeni­a­mi społeczno- poli­ty­czny­mi nie będzie miał wiele wspól­nego za to sporo wspól­nego z życiem w sieci. Poroz­maw­iamy sobie bowiem o reklamie w Internecie.

Punk­tem wyjś­cia do naszej roz­mowy o reklamie i jej grani­cach jest ostat­nia rekla­ma w ser­wisie Anty­web. Wisi­ała tylko kil­ka godzin ale nie dało się nic zro­bić by ją wyłączyć i wejść do ser­wisu. Szczegóły zna­jdziecie w pod­caś­cie, ale ta rekla­ma spraw­iła, że zaczęliśmy się zas­tanaw­iać gdzie są granice. Co wypa­da reklam­odaw­cy, co wyda­je się przekrocze­niem pewnych granic i właś­ci­wie jak to zro­bić by z jed­nej strony reklam­ować a z drugiej — jed­nak nie zapom­nieć że to nie rekla­ma ma nami rządz­ić. Oczy­wiś­cie nie jesteśmy eksper­ta­mi (Paweł w dużo więk­szym stop­niu niż zwierz który nic sprzedać nie umie) ale sama roz­mowa wyda­je się nam ciekawa bo w pewnym stop­niu doty­czy nas wszys­t­kich. Bo od reklam naprawdę nie da się uciec.

Jed­nocześnie zwierz przeprasza, że dziś tak późno i szy­bko, ale trwa u niego naprawdę sza­leńcze sprzą­tanie które ma stworzyć iluzję że naprawdę nikt w naszym mieszka­niu nigdy z niczego nie korzys­ta i wszys­tko jest tak piękne i lśniące jak w dniu w którym zostało odd­ane do użytku. Co może spraw­iać pewne trud­noś­ci w sytu­acji kiedy wszys­tko jest nie tylko uży­wane ale też — użytkown­i­cy mieli ostat­ni­mi cza­sy lep­sze rzeczy do robo­ty niż sprzą­tanie. Tak więc zwierz wraca do swoich obow­iązków i życzy wam mimo wszys­tko miłego świę­ta Niepodległości.

Ps: Dla czeka­ją­cych na listy z Secret San­ta — zostaną rozesłane w ten weekend

2 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online