Home Ogólnie Pismaki i blogery czyli Zombie vs Zwierz vs Dziennikarze

Pismaki i blogery czyli Zombie vs Zwierz vs Dziennikarze

autor Zwierz
Pismaki i blogery czyli Zombie vs Zwierz vs Dziennikarze

Dziś w odcinku naszego pod­cas­tu gość. I to gość nie byle jaki bo udało nam się ściągnąć do pro­gra­mu samego Kon­ra­da Kruczkowskiego auto­ra blo­ga Halo Ziemia i blogera nagrod­zonego chy­ba wszys­tki­mi nagro­da­mi, łącznie z nagrodą blog roku. Nic więc dzi­wnego, że roz­maw­iamy o blogowaniu.

Należy się wam tym razem kil­ka słów tytułem wstępu. Sprawa wyglą­da tak – na Blog Forum Gdańsk sporo cza­su zajęły dyskus­je blogerów i dzi­en­nikarzy. Prze­b­ie­gały one bard­zo różnie. Pier­wszy pan­el, który teo­re­ty­cznie miał kon­cen­trować się na przekazy­wa­niu blogerom tajem­nic dzi­en­nikarskiego fachu skończył się na dzi­wnym poucza­niu uczest­ników imprezy. Dru­gi – poszedł zde­cy­dowanie lep­iej ale zan­im ktokol­wiek zdążył powiedzieć coś konkret­nego to trze­ba było już kończyć. Dlat­ego postanow­iliśmy zaprosić Kon­ra­da (człowieka który naprawdę ma głębok­ie prze­myśle­nia na tem­at praw­ie wszys­tkiego) i poprosić go by razem z nami poroz­maw­iał o tym co blogerów i dzi­en­nikarzy łączy, co dzieli o co może­my sobie wza­jemne przekazać.

Jeśli sama treść naszych rozmów wyda­je się wam odległa, to nie przepuś­ci­cie ostat­nich min­ut pod­cas­tu bo tam pojaw­ia się nowość. To pomysł Pawła więc zwierz może co najwyżej pow­tarzać że to był dobry pomysł. Oto nasz pod­cast od dziś kończyć będzie nie tylko pożeg­nanie prowadzą­cych ale i piosen­ka. Co tydzień nowy zespół (najlepiej jeszcze nie odkry­ty przez szer­szą pub­likę) będzie miał szanse zaprezen­tować się w naszym pod­caś­cie. Jeśli sami macie zespół  szuka­cie takiej pro­mocji to wystar­czy że po pros­tu wejdziecie na sound­cloud i tam zna­jdziecie w opisie odcinków wszys­tkie wskazówki.

A i jeszcze kil­ka przy­dat­nych linków:

Omaw­iane przez nas pan­ele na Blog Forum Gdańsk : Tutaj  i Tutaj

Blog Kon­ra­da : www.haloziemia.pl i jego fan­page: www.facebook.com/haloziemiablog

W pod­caś­cie usłyszy­cie też utwór zespołu Lor z Krakowa- jeśli się wam podo­ba może­cie go posłuchać też tutaj i pol­u­bić fan­page zespołu na Facebooku.

Ps: Zwierz wrzu­cił dziś tuż po półno­cy wrzu­cił swój wpis urodzi­nowy :)

2 komentarze
0

Powiązane wpisy