Home Ogólnie Nie potrzebujemy różowych parkingów czyli Zombie vs Zwierz vs Feminizm

Nie potrzebujemy różowych parkingów czyli Zombie vs Zwierz vs Feminizm

autor Zwierz
Nie potrzebujemy różowych parkingów czyli Zombie vs Zwierz vs Feminizm

Piątek czyli dzień pod­cas­tu. Kiedy wy słucha­cie sobie tego o czym roz­maw­ia Zwierz  i Paweł to pomyśl­cie, że właśnie dzię­ki temu jed­ne­mu pod­cas­towe­mu dniu w tygod­niu zwierz ma czas nadra­bi­ać wszys­tkie głupie seri­ale kome­diowe do których oglą­da­nia praw­ie się nie przyglą­da. A o czym dziś będzie? Głównie o tym, że kobi­eta też człowiek.

Tak moi drodzy dzisiejszy odcinek jest całkowicie poświę­cony naszym narzekan­iom na dyskrymi­nację, nierówność płci i den­er­wu­jące nas w internecie i w życiu społecznym prze­jawy tego, że wciąż nie trak­tu­je­my obu płci z należy­tym sza­cunkiem i równoś­cią. Obal­amy mity, poda­je­my argu­men­ty i odpowiadamy wszys­tkim pewnym siebie komen­ta­torom którym równouprawnie­nie kojarzy się z tym, że nie moż­na prze­puszczać kobi­et w drzwiach, a w fil­mach mają pre­ten­sję kiedy na siłę wciska się postać kobiecą, bo prze­cież na pewno  jej tam być nie powin­no.

His­to­ria nagra­nia odcin­ka jest bard­zo śmiesz­na — mie­limy wam opowiedzieć o super­bo­hat­er­ach co zapowiadamy od dwóch tygod­ni ale kiedy przyszła godz­i­na pod­cas­tu nigdzie nie mogliśmy znaleźć zapros­zonego do nagra­nia Ich­a­bo­da. Nie było go na Face­booku, nie odpowiadał na tele­fony i pojaw­iła się możli­wość że w końcu dopadli go siepacze DC i pora­chowali mu koś­ci za wszys­tkie nieprzy­chylne opinie na tem­at ich ostat­nich pro­dukcji. Praw­da okaza­ła się nieco mniej fas­cynu­ją­ca i zaw­ier­ała rozład­owane tele­fony i sale kinowe. W każdym razie musieliśmy nagrać pod­cast awaryjnie i tak właśnie wyszło, że jak się nas zostawi bez opie­ki to zaczy­namy roz­maw­iać o równouprawnie­niu — chy­ba że właśnie roz­maw­iamy o grach abo fil­mach albo… w sum­ie o reprezen­tacji w grach i fil­mach. Taka już z nas para. Miłego słucha­nia!

Ps: Dla wszys­t­kich nieco zaniepoko­jonych — nie wypa­da ogłaszać świąt przed świętem zmarłych ale oczy­wiś­cie w tym roku będzie Secret San­ta i zwierz już niedłu­go opowie wam co i jak :)

11 komentarzy
0

Powiązane wpisy