Home Ogólnie Przed majowy karnawał blogowy czyli niektórzy piszą lepiej od zwierza

Przed majowy karnawał blogowy czyli niektórzy piszą lepiej od zwierza

autor Zwierz

Hej

 

Dziś zwierz odd­a­je blo­ga w ręce innych a sam świet­nie bawi się w Byd­goszczy. Czy­ta­j­cie tych którym zwierz zaz­droś­ci, że tak ład­nie napisali. To nie jest tylko rekla­ma, to prze­jaw zjawiska ” jeśli ktoś jest lep­szy od ciebie wypro­muj go a potem miej nadzieje, że nie poradzi sobie ze sławą” :P

 

1.) Sher­lock­ista napisała wpis o tym dlaczego nie należy oglą­dać Dok­to­ra Who i to jest wpis prawdzi­wy, cud­owny i wspani­ały. Zwierz bard­zo chci­ał­by taki napisać. Ale nie napisał i ter­az zaz­droś­ci

 

2.) Rusty oglą­da Szek­spi­ra. I choć nie podo­ba się jej tak jak zwier­zowi to każdy kto recen­zu­je to Much Ado About Noth­ing zna­jdzie swój link u zwierza. A w ogóle to strasznie warto w tym miesiącu czy­tać blo­ga Cyd i Rusty bo tam tyle Szek­spi­ra że aż miło.

 

3.) Ninedin oglą­da Hot Fuzz i jej się podo­ba. Zwierz wiel­bi Hot Fuzz więc bedzie wspier­ać wszys­t­kich którzy o filmie wypowiada­ją się pozy­ty­wnie

 

4.) Dale­ki zna­jomy zwierza założył arcy­ciekawego blo­ga przede wszys­tkim o książkach sf,  których zwierz w więk­szoś­ci nie czy­tał a pewnie powinien. Ale jak się z zain­tere­sowaniem czy­ta o czymś czego się nie czy­tało to czy autor nie osiągnął sukce­su. Poza tym zwierz uwiel­bia jak ktoś sie tak ład­nie mądrzy ( w pozy­ty­wnym tego słowa znacze­niu) o pop­kul­turze

 

5.) Ponown­ie — jeśli ktoś recen­z­je Scott Pil­gram vs The world tytłu­je pure awe­some­ness? to nie moż­na się dzi­wić zwier­zowi że linku­je

 

6.) Recen­z­ja fil­mu który zwierz widzi­ał ale z nad­mi­aru różnych rzeczy recen­zji nie napisał. Na całe szczę­scie napisała Agna.

 

mam nadzieje, że będzie się wam czy­tało równie miło co czy­tało się zwier­zowi. A wszys­tkim autorom dzisiejszych wpisów zwierz z całego ser­ca dzięku­je za możli­wość rados­nego kiwa­nia głową ( na róże strony ;) przed ekranem z poczu­ciem że czy­ta się coś fajnego.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy