Home Ogólnie Radości i obawy czyli Zombie vs Zwierz vs 13 Doktor (odcinek specjalny)

Radości i obawy czyli Zombie vs Zwierz vs 13 Doktor (odcinek specjalny)

autor Zwierz
Radości i obawy czyli Zombie vs Zwierz vs 13 Doktor (odcinek specjalny)

Pamięta­cie, że zwierz ma pod­cast? Pewnie już niemal zapom­nieliś­cie bo z powodu różnych wydarzeń życiowych zwierz i Paweł mieli małą prz­er­wę. Ale już wracamy. Co praw­da nie na stałe ale na chwilkę bo sko­ro pojaw­iła się Trzy­nas­ta pani Dok­tor to chce­my koniecznie o tym poroz­maw­iać.

Ten odcinek spec­jal­ny poświę­cil­iśmy omaw­ia­n­iu naszych nadziei i pomysłów na to jak będzie wyglą­dał ser­i­al kiedy główną rolę będzie grała aktor­ka. Jed­nocześnie spędza­my trochę cza­su dywagu­jąc nad kwes­t­i­a­mi doty­czą­cy­mi zdzi­wienia czy nawet lęku niek­tórych widzów związanego z tym, że rola grana trady­cyjnie przez mężczyznę przy­padła kobiecie. Co ciekawe ten nagrany kil­ka dni temu pod­cast trochę się zdeza­k­tu­al­i­zował bo już wiemy, że nowa Dok­tor będzie miała męskiego towarzysza granego przez akto­ra, którego wcześniej typowano do roli Dok­to­ra. Będzie to Kris Mar­chall, co tłu­maczy dlaczego tyle słyszeliśmy o tym aktorze w kon­tekś­cie seri­alu. Rzeczy­wiś­cie dostał w nim rolę, ale nie tą której się spodziewal­iśmy. Tyle wstępu. Miłego słucha­nia!

 

 

Ps: To co będziecie jutro trzy­mać kciu­ki ;) Wpis będzie może nieco później :P

5 komentarzy
0

Powiązane wpisy