Home Tak sobie myślę Rozumiem cię

Rozumiem cię

autor Zwierz
Rozumiem cię

Mam trochę dość.

Więcej niż trochę. Mam naprawdę dość. Zupełnie, abso­lut­nie, na grani­cy zała­ma­nia nerwowego.

Czego mam dość?

Atmos­fery, która obec­nie panu­je w internecie.

Gdy­bym miała w najwięk­szym skró­cie napisać co się dzieje, stwierdz­iłabym, że w nar­o­dzie obudz­ił się zma­sowany duch polemiczny. Gdy­byśmy jeszcze polem­i­zowali z rzecza­mi, które rzeczy­wiś­cie da się przedysku­tować. Ale nie — nasza polemicz­na dusza objęła przestrzeń, która dyskusjom za bard­zo nie da — emoc­je, uczu­cia, wraże­nia, pry­watne narracje.

Ludziom, którzy pracu­ją w domu wciąż przy­pom­i­na się, że ktoś jeździ do pracy.

Ludziom jeżdżą­cym do pra­cy wciąż każe się prze­siąść na rower.

Matkom mówi się, że powin­ny odra­bi­ać lekc­je z dziećmi.

Nauczy­cielom, że sko­ro wybrali taki zawód nie mają prawa narzekać.

Ekstraw­er­tykom wmaw­ia się, że to nic strasznego nie móc zobaczyć rodziny miesiącami.

Introw­er­tykom mówi się, że to źle że ich życie nie uległo zmianie.

Osobom, które mają dość prze­by­wa­nia w zamknię­ciu z rodz­iną mówi się, że powin­ni ją bardziej kochać.

Osobom, które cieszą się wspól­nym cza­sem mówi się o rodz­i­nach patologicznych.

Zara­bi­a­ją­cych poucza się o kryzysie który nadejdzie.

Tych bez oszczęd­noś­ci poucza się, że sami są sobie winni.

Spacerow­iczów wyzy­wa się od cichych morderców.

Siedzą­cych w domach straszy się otyłością.

Tych pełnych nadziei dobi­ja się statystykami.

Tych surowo oce­ni­a­ją­cych rzeczy­wis­tość prze­ga­nia się hasła­mi motywacyjnymi.

Starsze oso­by trak­tu­je się jak dzieci.

Od dzieci wyma­ga się odpowiedzial­noś­ci dorosłych.

Oso­by wspier­a­jące dzi­ała­nia państ­wa nazy­wa się głupi­mi osłami.

Oso­by kry­tyku­jące dzi­ała­nia państ­wa nazy­wa się głupi­mi owcami.

Ci którzy mają pracę dowiadu­ją się, że mogli­by jej nie mieć

Ci którzy nie mają pra­cy dowiadu­ją się, że mogli mieć lepszą.

Nie lęka­ją­cym się podsyła się zdję­cia trumien.

Zlęknionym też podsyła się zdję­cia trumien.

 

 

Tak się nie da. Po pros­tu. Nie da się. Nie może­my żyć w świecie ciągłej polemi­ki, sprze­ci­wu, zda­nia prze­ci­wnego, innej opinii. Jesteśmy wszyscy zestre­sowani, zamknię­ci, smut­ni. Chce­my się dzielić naszy­mi prob­le­ma­mi i emoc­ja­mi. Nie zawsze chce­my wdawać się w długą dyskusję. Ten polemiczny ton inter­ne­tu jest uciążli­wy. Zakładam, że wyni­ka nie z tego, że ludzie są dla siebie źli tylko z tego, że nie rozu­miemy prostej zasady. Cza­sem moż­na zamilknąć. Cza­sem zaś moż­na powiedzieć “Rozu­miem cię”. Powiedze­nie matce która nie oga­r­nia edukacji domowej dzieci “Rozu­miem cię” nie znaczy, że nie możesz tego samego powiedzieć nauczy­cielowi, który nie ogra­nia naucza­nia domowego. Powiedze­nie “Rozu­miem cię” komuś kto męczy się na home office, nie znaczy, że nie możesz zrozu­mieć lęku oso­by, która dojeżdża do pra­cy. Zrozu­mie­nie, współczu­cie, wspar­cie to nie są rzeczy, których mamy ogranic­zoną ilość. To nie jest tak, że zawsze trze­ba wybrać jed­ną słuszną stronę. Cza­sem ciężko jest bard­zo wielu bard­zo różnym grupom ludzi. Poczu­cie, że jest źle i że wszys­tko jest “nie tak” , też nie jest ogranic­zone. Jest źle tym, którzy pracu­ją i tym którzy pra­cy nie mają. Źle jest ekstraw­er­tykom ale i introw­er­tykom, bo bycie introw­er­tykiem nie znaczy, że nie chcesz samemu iść do kina, samemu pójść na spoko­jny spac­er, samemu spotkać się z rodziną.

 

Nie mam na to rady. Chy­ba tylko taka by ułożyć naszego ducha polemicznego do snu. Ewen­tu­al­nie włączać go tam gdzie jest potrzeb­ny — gdzie nag­i­na się naukowe fak­ty, gdzie szerzy się dez­in­for­ma­cję. Gdzie próbu­je się robić ludziom krzy­wdę i rozbudzać uprzedzenia.

A poza tym raz na jak­iś czas napisać po pros­tu “Rozu­miem cię”. I tyle. To są dwa słowa, które plus minus mówią, że wiemy, że nasz świat i świat innych osób może być od siebie bard­zo różny, ale jed­nocześnie może być dotknię­ty i zabur­zony przez to co się dzieje. “Rozu­miem cię” to takie ładne dwa słowa. Bard­zo mi ich w internecie cza­su zdjęć tru­mien i szpi­tali brakuje.

1 komentarz
16

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online