Home Ogólnie Rzeczy o których nie mówimy czyli Zombie vs Zwierz vs Spoilery

Rzeczy o których nie mówimy czyli Zombie vs Zwierz vs Spoilery

autor Zwierz
Rzeczy o których nie mówimy czyli Zombie vs Zwierz vs Spoilery

Zwierz przyz­na szcz­erze. Bard­zo się cieszy z powro­tu wpisów pod­cas­towych. Bo jak się nie cieszyć kiedy jest się właśnie w trak­cie popraw­ia­nia drugiej prelekcji i wymyśla­nia inteligent­nych wypowiedzi na pan­ele przy­pom­i­namy sobie, że dziś nie pisze­my tylko mówimy.

O czym dziś? Dziś moi drodzy o Spoil­er­ach. To taki trochę tem­at samo­graj bo praw­ie każdy ma nie tylko włas­ny pogląd na kwest­ie spoil­erów ale także – trochę włas­ną definicję. W naszym odcinku próbu­je­my dojść do tego co to tak właś­ci­wie jest ten spoil­er, dlaczego ludzi tak den­er­wu­je, i kto właś­ci­wie powinien decy­dować co spoil­erem jest a co nie jest. Nieste­ty nie może­my wam obiecać że w odcinku naszej audy­cji nie ma spoil­erów. Taki paradoks.

Jed­nocześnie zwierz obwieszcza że zarówno on jak i współau­tor pod­cas­tu będą od dziś do niedzieli na Coper­ni­conie – cud­ownym kon­wen­cie w Toruniu. Zwierz pro­ponu­je byśmy wszyscy się zebrali i wybrali do Toru­nia bo Toruń jest cud­owny a sam kon­went – chy­ba najbardziej lubiany przez zwierza ze wszys­t­kich które odby­wa­ją się w całej Polsce. Atmos­fera jest przeu­rocza, zna­jo­mi zjeżdża­ją się w jed­no miejsce no  i jeszcze na dodatek moż­na poroz­maw­iać i posłuchać prelekcji o sprawach fan­do­mowych i fan­tasty­cznych. Czego chcieć więcej. Paweł przy­go­tował spis naszych wys­tąpień na Coper­ni­conie który zwierz chęt­nie wam podrzu­ca.

13000240_983926888362087_6642968966501429475_n-702x315

Piątek:

- [Paweł] — 18:00 — Pan­el: Remake, retelling, sequel i pre­quel, czyli zagraj to jeszcze raz, Sam

- [Paweł] — 19:00 — Pan­el: Przyszłość to dziś!

Sob­o­ta:

- [Kasia] — 11:00 — Co tam panie w pop­kul­turze? Chińczy­cy trzy­ma­ją się moc­no

- [Paweł] — 15:00 — Złe Książ­ki – spotkanie z Pawłem Opy­do

- [Obo­je] — 16:00 — Geek Fight – Woj­na Pod­castów

- [Kasia] — 18:00 — Pan­el: His­to­ryczne ale tylko troszkę?

- [Obo­je] — 19:00 — Zom­bie vs Zwierz live

Niedziela:

- [Kasia] — 11:00 — Nie tylko „Gra o Tron”

- [Obo­je] — 12:00 — ZvZ meets Mysz­masz live – star­cie pod­castów

To tyle na dziś. Do zobaczenia na kon­wen­cie. Jeśli będziecie chcieli pode­jść pogadać czy o cokol­wiek zapy­tać to się nie krępu­je­cie zwierz po to ma czytel­ników by z nimi roz­maw­iać.

Ps: Zwierz obiecu­je że recen­z­ja Romea i Julii pojawi się już jutro.

Ps2: Przepraszam was naj­moc­niej za to, że wciąż nie ma wyników konkur­su księ­gar­niowego. Będzie w week­end.

12 komentarzy
0

Powiązane wpisy