Home Ogólnie Od Supermana do klaty Tarzana czyli Zombie vs Zwierz vs Superbohaterowie

Od Supermana do klaty Tarzana czyli Zombie vs Zwierz vs Superbohaterowie

autor Zwierz
Od Supermana do klaty Tarzana czyli Zombie vs Zwierz vs Superbohaterowie

Zapowiadal­iśmy od tygod­ni, zapowiadal­iśmy i nie dotrzymy­wal­iśmy obiet­ni­cy. Aż w końcu się udało. Jed­no miejsce (jeśli moż­na inter­net uznać za jed­no miejsce), jeden czas i jeden pod­cast. Inny­mi słowy udało się nam w końcu nagrać ten dru­gi pod­cast o super bohat­er­ach — tym razem zgod­nie z obiet­nicą zaprasza­jąc Ichaobda.

Zaprosil­iśmy Ich­a­bo­da bo w prze­ci­wieńst­wie do nas zna się na komik­sach. My tylko uda­je­my. Nieste­ty kiedy już się pojaw­ił w naszym pod­caś­cie to okaza­ło się, że będziemy mówić o wszys­tkim ale niekoniecznie o samych komik­sach, komik­sach. Mamy więc próbę powiedzenia paru słów recen­zji o Dok­torze Strange — co niekoniecznie nam wychodzi, roz­maw­iamy o tym co tam jeszcze może się w świecie super­bo­haterów fil­mowych zdarzyć i oczy­wiś­cie — mamy spec­jal­ny kącik hej­towa­nia filmów DC — bo to jest obow­iązek jak się gdziekol­wiek pojaw­ia Ich­a­bod. Tak być musi. Ostate­cznie jed­nak wyszło bard­zo sym­pa­ty­cznie i zdaniem zwierza — fakt, że znów nie udało się nam nagrać pod­cas­tu który będzie miał pół godziny niko­mu nie zaszkodzi. Miłego słuchania!

A ter­az jeszcze kil­ka ogłoszeń. Ten week­end zwierz spędzi po raz pier­wszy na Falkonie w Lublin­ie. Jeśli macie zami­ar się pojaw­ić to zwierz infor­mu­je, że w sobotę będzie miał mało punk­tów pro­gra­mu za to w niedzielę będzie go moż­na zła­pać głównie na prelekc­jach i pan­elach. Jeśli chodzi o prelekc­je to zwierz będzie tłu­maczył co tak właś­ci­wie moż­na wyczy­tać z box office i dlaczego kul­tura tak bard­zo lubi opowiadać nam o siero­tach. W pan­elach poroz­maw­iam trochę o steam­punku, o nos­tal­gii która napędza nasze zain­tere­sowanie nowy­mi wyt­wora­mi pop­kul­tu­ry i o fenome­nie seri­ali. Poza tym mam nadzieję, że uda mi się zro­bić ciekawe wprowadze­nie do prelekcji Metrop­o­lis — skra­ca­jąc wszys­tko co ciekawego da się powiedzieć do tego — jed­nego z najważniejszych — filmów w his­torii kina. Inny­mi słowy — ręce pełne robo­ty. Jed­nak jeśli będziecie chcieli pode­jść i pogadać to zwierz bard­zo chęt­nie poga­da. Nie wiem jak będzie ze wpisa­mi bo ostat­ni punkt pro­gra­mu zwierz ma o 23. Trzy­ma­j­cie więc rękę na pulsie.

falkon-pasek-1-702x315-1

Ps: Zwierz założył swoim czytel­nikom grupę na FB — po to by nie musieli gadać tylko ze zwierzem ale mogli także ze sobą. Jeśli chce­cie do niej przys­tąpić — klikni­j­cie tu.

4 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online