Home Ogólnie To nie apokalipsa to Pikachu czyli Zombie vs Zwierz vs Pokemony

To nie apokalipsa to Pikachu czyli Zombie vs Zwierz vs Pokemony

autor Zwierz
To nie apokalipsa to Pikachu czyli Zombie vs Zwierz vs Pokemony

Znudz­iła się wam cisza w eterze? Nie macie do czego sprzą­tać, jechać do pra­cy czy udawać że coś robi­cie? Mamy dla was doskon­ałą wiado­mość. Zom­bie vs Zwierz już niedłu­go powraca do waszych słuchawek. A dziś przeds­mak kole­jnego sezonu czyli kole­jny odcinek spec­jal­ny. Tym razem o Poke­monach.

To niesamowite ile się o Poke­monach mówi od cza­su kiedy zwierz dwa tygod­nie temu umieś­cił swój wpis. Wtedy Poke­mo­ny były pokazy­wane raczej jako niegroźne (no może poza jakim­iś przy­pad­ka­mi) sza­leńst­wo. Dziś Poke­mo­ny to po pros­tu najwięk­sze zło świa­ta, które zdaniem niek­tórych pozbaw­ia wszys­t­kich empatii, zamienia w zom­bie i jest równie wielkim zagroże­niem dla współczes­noś­ci jak zmi­any kli­maty­czne. Ogól­nie jeśli ktoś chce komuś coś wytknąć – od braku zain­tere­sowa­nia wojną w Syrii po brak zain­tere­sowa­nia wiz­ytą Papieża to pewnie gdzieś po drodze pad­nie argu­ment o Poke­monach.

13620165_10153897317128869_5273207239698128978_n

Dlat­ego właśnie z Pawłem postanow­iliśmy trochę na ten tem­at pogadać. Ale nie bój­cie się w roz­mowie star­czyło nam cza­su także na to co uważamy z naszej per­spek­ty­wy za równie ważne w omaw­ia­n­iu sukce­su Poke­monów to znaczy – właś­ci­wie skąd się wziął i dlaczego skradł nasze ser­ca (tu uwa­ga obo­je gramy co w sum­ie jak wiecie prak­ty­cznie się nie zdarza!). Bo Poke­mo­ny to fenomen który zarówno Pawłowi jak i zwier­zowi (oraz całe­mu nasze­mu pokole­niu) towarzyszą od lat dziecin­nych. Inny­mi słowy roz­maw­iamy o Poke­monach i jak to w przy­pad­ku Poke­monów bywa nie może­my się nagadać. Co dobrze wróży bo wracamy do was z reg­u­larny­mi pod­cas­ta­mi pod koniec wakacji.

Ps: Zwierz widzi­ał fajny film i jutro wam o nim napisze

Ps2: Przy­go­tu­j­cie się żab­ki psy­chicznie bo pod koniec tygod­nia zwierz wyjeżdża w góry i będzie tydzień wpisów górs­kich.

8 komentarzy
0

Powiązane wpisy