Home Ogólnie TVN Cinematic Universe czyli Zombie vs Zwierz vs Stereotypy

TVN Cinematic Universe czyli Zombie vs Zwierz vs Stereotypy

autor Zwierz
TVN Cinematic Universe czyli Zombie vs Zwierz vs Stereotypy

Och nie sadza­j­cie zwierza przed seri­ala­mi TVN. Naty­ch­mi­ast robi się czer­wony aż po koniusz­ki uszu bo prze­cież nic w nich nie jest takie jakie być powin­no. Nikt tak nie żyje, war­czy zwierz, nikt tak nie mówi, nikt tak nie zara­bia i nikt tak nie wyglą­da. Na całe szczęś­cie zwierz natknął się w swoim życiu na Pawła który mu wyjaśnił. To nie jest prob­lem TVN – tylko zwierza który nie rozu­mie, że ma do czynienia z alter­naty­wną rzeczywistością.

W dzisiejszym odcinku omaw­iamy dwa zjawiska jed­no – to cud­own­ie nazwane przez Pawła TVN Cin­e­maitc Uni­verse – alter­naty­w­na rzeczy­wis­tość w której wszys­tkie den­er­wu­jące zwierza mają sens. Nie mniej przede wszys­tkim postanow­iliśmy poroz­maw­iać o stereo­ty­pach obec­nych w fil­mach i seri­alach. Głównie stereo­ty­pach doty­czą­cych płci. Przy czym  — co ciekawe – wychodz­imy od stereo­typów doty­czą­cych nie tyle stereo­typów kobi­et ale mężczyzn. No a potem jak zwyk­le – zaczęliśmy roz­maw­iać prak­ty­cznie o wszys­tkim – choć wciąż krążymy wokół kwestii płci, zachowa­nia i tego jak sobie radz­ić ze stereo­ty­pa­mi. Mamy nadzieję, że będzie się wam fajnie słuchało. A w ogóle pewnie zauważyliś­cie że od kilku tygod­ni opisy pod­cas­towych odcinków są krót­sze niż kiedyś. Paweł zwró­cił mi uwagę, że jeśli za dużo piszę o odcinku to nie macie powodu, żeby go słuchać i rzeczy­wiś­cie – przekła­da się to ponoć na słuchal­ność kole­jnych odsłon naszych wynurzeń. Sam zwierz przyz­na, że krót­sza not­ka raz w tygod­niu potrafi być ist­nym darem niebios, zwłaszcza, że prze­cież nagranie pod­cas­tu zaj­mu­je mniej więcej tyle co napisanie tek­stu. Tak więc zwierz zgod­nie z rada­mi Pawła poprzes­tanie na takich krót­kich opisach. W nadziei, że nie zniechę­ci to zbyt wielu czytelników.

W zeszłym tygod­niu rozpoczęliśmy akcję pro­mowa­nia młodych muzyków pod koniec naszego pod­cas­tu. Wasza zeszło­ty­god­niowa reakc­ja jed­noz­nacznie pokaza­ła, że ten pomysł (który – odd­a­jmy hon­or – wyszedł od Pawła) był naprawdę strza­łem w dziesiątkę. W tym tygod­niu uderza­my muzy­cznie w zupełnie inne tony czyli The Cook­ies z piosenką House­wife. Wszys­tkie infor­ma­c­je o zes­pole zna­jdziecie w opisie odcin­ka na Sosund­loud. Zaś zwierz przy­pom­i­na, że aby być ze wszys­tkim na bieżą­co może­cie pol­u­bić naszą stronę Zom­bie vs Zwierz na fb, gdzie o wszys­tkim infor­mu­je­my. Także o naszej pier­wszej bolesnej porażce, mieliśmy goś­cia w pod­caś­cie który się nie nagrał (głośne łkanie zwierza). Plus raz na jak­iś czas Paweł wrzu­ca klisy mon­towa­nia pod­cas­tu i dzię­ki temu moż­na dowiedzieć się że w mieszka­niu zwierza mieszka­ją kosmici.

Ps: Zwierz spędzi cały week­end w Sied­lacha na fes­ti­walu lit­er­atu­ry kobiecej Pióro i Pazur – na którym to fes­ti­walu zwierz jest Jurorem. Niesamowicie to brz­mi. Tak poważnie. Nie mniej jako jed­na z osób odpowiedzial­nych za wyłonie­nie zwycięz­cy a właś­ci­wie zwyciężczyni zwierz będzie dość zaję­ty, więc wpisy w week­end będą ale trud­no dokład­nie powiedzieć o której. Za to zwierz pole­ca wam śledz­ić fes­ti­w­al bo to naprawdę faj­na i warta uwa­gi impreza. Zwłaszcza że przez lata udało się stworzyć ciekawą wspól­notę autorek.

PS2: Ci którzy czeka­ją na recen­zję Ham­le­ta muszą poczekać do listopa­da – dopiero wtedy zwierz będzie mógł obe­jrzeć spektakl.

8 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online