Home Ogólnie W moim podcaście jest Mysz! czyli Zombie vs Zwierz minus Zombie plus Mysza

W moim podcaście jest Mysz! czyli Zombie vs Zwierz minus Zombie plus Mysza

autor Zwierz
W moim podcaście jest Mysz! czyli Zombie vs Zwierz minus Zombie plus Mysza

Niby moż­na było to przewidzieć ale ta infor­ma­c­ja była jed­nak pewnym zaskocze­niem. Po raz pier­wszy w his­torii pod­cas­tu jed­no z prowadzą­cych się roz­chorowało na tyle że nie było w stanie pojaw­ić się na nagra­niu. Proszę zauważyć, że nie był to zwierz tylko Paweł, który postanow­ił zostać prawdzi­wym Zom­bie i w tym celu w ostat­nich dni­ach kona na katar. Nie pozostało nam nic innego by ściągnąć posiłki.

Ponieważ uważamy że najlep­sze są wypróbowane formy komu­nikacji wycelowal­iśmy wiel­ki reflek­tor w niebo i czekaliśmy kto się pojawi. Pojaw­iła się Mysza i okaza­ło się że w sum­ie pod­cast Mysza vs Zwierz nie brz­mi tak źle. Gorzej z tem­atem do roz­mowy bo tu oczy­wiś­cie okaza­ło się, że nikt się nie przy­go­tował i nie miał zwol­nienia (poza Pawłem który przed­staw­ił zwol­nie­nie lekarskie). W związku z tym postanow­iłyśmy pogadać o wszys­tkim i o niczym co w naszym przy­pad­ku kończy się roz­mowa­mi o reprezen­tacji w pop­kul­turze. Tym razem próbu­je­my się pochylić na czymś co moż­na nazwać reprezen­tacją pozorną kiedy jakaś postać z grupy mniejs­zoś­ciowej się pojaw­ia ale sce­narzyś­ci trochę nie wiedzą co dalej z nią zro­bić. Przy czym zarzu­camy sieci sze­roko i jak to w przy­pad­ku rozmów Myszy i Zwierza wychodzi — roz­maw­iamy o Sied­miu Wspani­ałych i o ani­mac­jach Dis­neya. Miłego Słuchania!

A na koniec jeszcze oświad­cze­nie i przy­pom­nie­nie. Oświad­cze­nie jest z natu­ry tych mało pory­wa­ją­cych  — na week­end zwierz wyby­wa z domu — tym razem ciągną go angażu­jące sprawy rodzinne więc chy­ba musi­cie się pogodz­ić z tym że być może czeka nas nie jeden a.… DWA (zawał!) dni bez wpisu. No ale jeszcze zobaczymy, może tak źle nie będzie. Co się zaś tyczy przy­pom­nienia to zwierz przy­pom­i­na że już w poniedzi­ałek 3.10 w klubokaw­iarni Państwo/Miasto w Warsza­w­ie od godziny 17 trwa spotkanie ze zwierzem. Zaproszeni są zarówno Patroni zwierza na Patronite.pl jak i czytel­ni­cy. Jeśli wybiera­cie się tego dnia w Warsza­w­ie na wiec kobi­et który odbędzie się na pl. Zamkowym to nie bój­cie żaby — na pewno po jego zakończe­niu jeszcze na miejs­cu będziemy i zdąży­cie do nas dołączyć.

Ps: Zwierz zachowa się ter­az jak prawdzi­wy bloger i powie tajem­nic­zo że szyku­je się coś mega fajnego ale jeszcze nie może wam powiedzieć co ale będzie super.

3 komentarze
0

Powiązane wpisy