Home Ogólnie Wielki test osobowości! czyli Zombie vs Zwierz vs Proust

Wielki test osobowości! czyli Zombie vs Zwierz vs Proust

autor Zwierz
Wielki test osobowości! czyli Zombie vs Zwierz vs Proust

Piątek. Koniec tygod­nia. Czas wielkiej nadziei i wielkiego niewys­pania. A także dzień z ostat­nim w tym sezonie odcinkiem pod­cas­tu. Zwyk­le pod koniec sezonu robil­iśmy małe Q&A. Ale nie tym razem. Tym razem niczym prawdzi­we gwiazdy przepy­ty­wał nas sam Proust. Tak moi drodzy, Zwierz i Paweł postanow­ili zmierzyć się w pod­caś­cie z jed­ny­mi z najbardziej znanych pytań z kwes­t­ionar­iusza osobowoś­ci, którym baw­iły się europe­jskie eli­ty w cza­sach Prous­ta.

Jeśli nie wiecie o co bie­ga to zwierz spieszy donieść, że kwes­t­ionar­iusz, a właś­ci­wie jego skró­coną wer­sję zna każdy kto oglą­dał pro­gram Inside Actors Stu­dio gdzie każdy odcinek kończył się ser­ią kilku pytań zadawanych kole­jnym fil­mowym twór­com. Z kwes­t­ionar­iusza korzys­ta też Van­i­ty Fair — zamieszcza­jąc jego różne wer­sje pod koniec numeru wraz z odpowiedzi­a­mi różnych sław. W najnowszym odcinku odpowiadamy na pyta­nia z dwóch wer­sji kwes­t­ionar­iusza które pojaw­iły się w dwóch wywiadach w VF plus doda­jmy na samym końcu pytanie z Inside Actors Stu­dio. A ponieważ roz­maw­iamy o sprawach kluc­zowych to pod­cast zami­ast pół godziny trwa pół­torej! Tak moi drodzy może to koniec sezonu ale za to mate­ri­ału jak na trzy odcin­ki! Miłego słucha­nia!

 

 

PS: Przenośny głośnik wygry­wa Beryl Autum­n­ram­ble

2 komentarze
0

Powiązane wpisy