Home Ogólnie Wigilia podcasterów! czyli Zombie vs Zwierz vs Odcinek Świąteczny

Wigilia podcasterów! czyli Zombie vs Zwierz vs Odcinek Świąteczny

autor Zwierz
Wigilia podcasterów! czyli Zombie vs Zwierz vs Odcinek Świąteczny

Niby zaraz świę­ta ale przede wszys­tkim piątek. A piątek oznacza tylko jed­no czyli dzień z pod­castem. Dziś Zwierz, Zom­bie i cała fer­a­j­na zaprzy­jaźnionych pod­cast­erów ma dla was coś spec­jal­nego. Naprawdę spec­jal­nego – zgod­nie z bry­tyjską trady­cją mamy Christ­mas Spe­cial!

Tak moi drodzy, zgod­nie z najlep­szą trady­cją bry­tyjs­kich pro­dukcji także i my już po zakończe­niu sezonu postanow­iliśmy was poczęs­tować czymś spec­jal­nym. Czyli odcinkiem wyłącznie na świę­ta. I tak pow­stał pomysł Wig­ilii Pod­cast­erów. Chodź dzieli nas przestrzeń i cza­sem czas nie dal­iśmy za wygraną i udało się nam spotkać przy mikro­fonach by poroz­maw­iać o świę­tach i okoli­cach. Tak pow­stał dla was najbardziej niezwykły odcinek Zom­bie vs Zwierz gdzie oprócz nas usłyszy­cie min. ekipę Mysz­Masza czy Ich­a­bo­da. A to tylko początek listy goś­ci.

Wykrad­ni­j­cie z kuch­ni przy­go­towane już jedze­nie. Na chwilę przes­tań­cie myć okna i podło­gi, zaszyj­cie się w łazience pod pozorem polerowa­nia kafelków, zostań­cie ochot­nika­mi w wypadzie po choinkę, krzykni­j­cie „boży­czku zapom­ni­ałem kupić prezen­tów” i zakłada­jąc słuchaw­ki na uszy dosiądź­cie się do naszego świątecznego stołu gdzie roz­maw­iamy o sprawach naprawdę ważnych. Jak karp.

PS: Zwierz pier­wszy raz w życiu będzie spędzał Wig­ilię i świę­ta poza domem. Wyjeżdża co praw­da na tere­ny objęte Inter­netem ale nie da głowy czy codzi­en­nie w tym świątecznym okre­sie zna­jdziecie na blogu wpis. Zresztą na pewno macie lep­sze rzeczy do robo­ty niż czy­tać zwierza.

3 komentarze
0

Powiązane wpisy