Home Ogólnie Wszystko co chcecie wiedzieć o Zombie vs Zwierz a nie boicie się zapytać

Wszystko co chcecie wiedzieć o Zombie vs Zwierz a nie boicie się zapytać

autor Zwierz
Wszystko co chcecie wiedzieć o Zombie vs Zwierz a nie boicie się zapytać

Piątek! Dzień pod­cas­tu! Radu­jmy się! Serio się radu­jmy bo gdy­by nie pod­cast wpisu by dziś nie było bo zwierz padł wczo­raj nosem w klaw­iaturę. Dziś ostat­ni odcinek sezonu. Krót­szego ale za to równego cza­sem. Bo co tydzień ofer­owal­iśmy wam praw­ie godz­inę papla­nia. Dziś zgod­nie z trady­cją Q&A

Właś­ci­wie nie ma tu wiele do doda­nia. Odpowiadamy z Pawłem na wasze pyta­nia najlepiej jak umiemy. Dowiecie się do jakiego domu w Hog­war­cie byśmy trafili, co byśmy razem upich­cili i skąd się wzięły różne nasze pomysły. Jed­nocześnie nie płacz­cie, że to już ostat­ni odcinek sezonu. Będą odcin­ki spec­jalne – poświę­cone np.  fil­mowi War­craft, może zro­bimy coś też wspól­nie bez okazji.

A sko­ro mowa o rzeczach spec­jal­nych, zwierz chce wam powiedzieć, że wyjeżdża na week­end na bloger­ską kon­fer­encję więc może pisać o dzi­wnych godzinach.Za to, ponieważ kon­fer­enc­ja jest w Poz­na­niu będzie obow­iązkowe self­ie Zom­bie vs Zwierz.

Ps: A lista rzeczy do zre­cen­zowa­nia rośnie… rośnie…

6 komentarzy
0

Powiązane wpisy