Home Ogólnie Wubba lubba dub dub czyli Zombie vs Zwierz vs Rick and Morty

Wubba lubba dub dub czyli Zombie vs Zwierz vs Rick and Morty

autor Zwierz
Wubba lubba dub dub czyli Zombie vs Zwierz vs Rick and Morty

Wia­try niespoko­jne zer­wały w Polsce sieci ener­gety­czne ale waszych ulu­bionych pod­cast­erów na szczęś­cie nie zwiało. Co najwyżej przewiało i w dzisiejszym odcinku Zom­bie vs Zwierz być może nieco chryp­imy, kas­zle­my i parskamy. Oraz zapowi­etrza­my się bo tyle w nas entuz­jaz­mu.

Ponieważ ostat­ni tydzień zaowocow­ał awar­ią kom­put­era i awar­ią Zwierza to w dzisiejszym odcinku mamy sporo do nadro­bi­enia. Roz­maw­iamy więc o emoc­jach jakie budzi w nas trail­er Lary Croft, o tym jak się baw­iliśmy na Coper­ni­conie, porównu­je­my nasze opinie o nowych Kings­man­ach i odkry­wamy, że mamy zaskaku­ją­co podob­ne zdanie o głupim filmie, którego praw­ie nikt nie widzi­ał.

Ale przede wszys­tkim w tym tygod­niu roz­maw­iamy o Ricku i Mortym. Najlep­szym seri­alu dla dorosłych jaki ist­nieje. I jeśli chce­cie zapy­tać „A BoJack?” to przesłucha­j­cie nasz dzisiejszy pod­cast by dowiedzieć się dlaczego szanu­je­my pana konia ale Ric­ka szanu­je­my bardziej. Jeśli ser­i­al zna­cie — posłucha­j­cie, jeśli nie zna­cie — koniecznie posłucha­j­cie, jeśli przestal­iś­cie oglą­dać po pier­wszym odcinku — to wydanie pod­casyu jest niemal obow­iązkowe.  Miłego słucha­nia.

Na koniec jak zwyk­le trady­cyjny zestaw nami­arów i proś­ba o miłowanie nas gdzie tylko się miłować nas da:

Pol­ub­cie nasz fan­page: www.fb.com/zvzpodcast

Pisz­cie do nas: kontakt@zombievszwierz.pl

Sprawdź­cie inne nasze pod­casty: www.podsluchane.pl

Pol­ub­cie fan­page naszej sieci: www.facebook.com/podsluchane.pl

Zobacz nasz sklep z gadże­ta­mi: www.podsluchane.pl/sklep

Napisz do nas na kontakt@podsluchane.pl

Ps: Do wszys­t­kich zain­tere­sowanych i zapewne wyczeku­ją­cych recen­zji Blade Run­nera popełnionej przez Zwierza. Otóż Zwierz ma nadzieję, że uda mu się pójść na film w week­end ale nie obiecu­je ponieważ jak to zwyk­le bywa wszys­tko dzieje się na raz. W przy­pad­ku zwierza od wyczeki­wanej wyprawy do kina odry­wa go impreza urodzi­nowa. Są gorsze wymów­ki.

2 komentarze
0

Powiązane wpisy