Home Ogólnie Zombie v Zwierz. Świt sprawiedliwości

Zombie v Zwierz. Świt sprawiedliwości

autor Zwierz
Zombie v Zwierz. Świt sprawiedliwości

Zwierz napisał recen­zję Bat­mana V Super­mana. Paweł napisał recen­zję Bat­mana V Super­mana. Czyli właś­ci­wie powin­no nam wystar­czyć. Ale kiedy się spotkaliśmy przy nagra­niu pod­cas­tu okaza­ło się że o niczym innym nie potrafimy mówić. Tak dziś w pod­caś­cie spot­ka się nie tylko Bat­man i Super­man ale też najzwyk­le­jszy zom­bi­ak i zwierz.

Na całe szczęś­cie okaza­ło się też, że wcale nie musimy recen­zować w pod­caś­cie tego „fil­mu” (cud­zysłów wcale nie taki bard­zo prze­sad­zony). Wystar­czy że obok naszych żalów (coś na ksz­tałt ter­apii) poroz­maw­iamy o czymś zde­cy­dowanie ciekawszym – czyli o reakc­jach – twór­ców i inter­nautów na złe recen­z­je. Czy reżyser ma rację mówiąc że film jest dla widzów a nie dla kry­tyków? Czy Bat­mana v Super­mana moż­na nie zrozu­mieć? Czy w ogóle moż­na uznać, że film nie musi się bronić bez zna­jo­moś­ci komiksów?

jak sami widzi­cie pytań jest co nie miara, a pod­cast jest nieco dłuższy niż zwyk­le bo jak się z Pawłem roz­gadamy to nic nas nie zatrzy­ma. A i zna­jdziecie tam infor­ma­c­je o tym jak moż­na nam pomóc (i jed­nocześnie zyskać koszulkę) oraz że będziemy na Pyrkonie. Co zawsze jest fajne.

A na koniec mały ważny News!

Miłego Słucha­nia

Ps: Dru­gi dzisiejszy tekst zna­jdziecie Tutaj.

10 komentarzy
0

Powiązane wpisy