Home Ogólnie Księgowa jest zawsze chora czyli Zombie vs Zwierz vs Etyka Biznesu

Księgowa jest zawsze chora czyli Zombie vs Zwierz vs Etyka Biznesu

autor Zwierz
Księgowa jest zawsze chora czyli Zombie vs Zwierz vs Etyka Biznesu

Koniec tygod­nia oznacza tylko jed­no. Nowy Pod­cast! Dziś roz­maw­iamy o sprawach bard­zo dorosłych i poważnych – o tym jak wyce­ni­ać swo­ja pracę, i na jakie prob­le­my może­cie natrafić na rynku pra­cy. Zwłaszcza jeśli zde­cy­du­je­cie się na pracę na włas­ny rachunek.

Nie ukry­wamy – dzisiejszy odcinek pewnie nie doty­czy was wszys­t­kich, ale niemal każdy pra­cown­ik, który zde­cy­dował się dzi­ałać na włas­ny rachunek choć raz spotkał się z cho­ru­jącą księ­gową, urwaną komu­nikacją czy zwleka­ją­cym przelewem. Opowiadamy o tym jak cza­sem trud­no doprosić się o zapłatę i też dlaczego niekoniecznie musi was intere­sować, że księ­gowa jest cho­ra, a fir­ma czeka na przelew. Żeby nie było tylko, że narzekamy – poda­je­my kil­ka rad odnośnie tego jak wyce­ni­ać swo­ją pracę. To niekoniecznie jest proste, i nie każdy umie to robić. Tym­cza­sem częs­to zdarza się, że na naszej nieu­miejęt­noś­ci wyce­ny ktoś chce zyskać. Miłego słucha­nia!

 

Tem­aty w odcinku:

00:30 – Dlaczego to ist­nieje, czyli Paweł obe­jrzał kawałek fil­mu „Wojown­icze Żółwie Nin­ja: Wyjś­cie z cienia”

06:44 – „Lady Bird” i krót­ka dyskus­ja o tym, czym tak naprawdę są „dobre filmy” (przy okazji mówimy o „Love, Rosie” i okład­ce pol­skiego Vogue)

15:57 – Tem­at główny: ety­ka biz­ne­su w Polsce

 

Na koniec przy­pom­i­namy co może­cie dla nas zro­bić:

 

- Sprawdź­cie inne nasze pod­casty: http://www.podsluchane.pl

- Pol­ub­cie fan­page naszej sieci: http://www.facebook.com/podsluchanepl

- Zobacz nasz sklep z gadże­ta­mi: http://www.podsluchane.pl/sklep

- Napisz do nas na kontakt@podsluchane.pl

 

Ps: Zwierz w week­end będzie chci­ał zro­bić dla was fajny konkurs więc koniecznie wpad­ni­j­cie w niedzielę na blo­ga.

1 komentarz
0

Powiązane wpisy