Home Ogólnie Nudne oblicze Greya czyli Zombie vs Zwierz vs Grey

Nudne oblicze Greya czyli Zombie vs Zwierz vs Grey

autor Zwierz
Nudne oblicze Greya czyli Zombie vs Zwierz vs Grey

No i koniec tygod­nia — doskon­ały moment, żeby sobie czegoś posłuchać przed week­en­dem. Czego dokład­nie? Oczy­wiś­cie nowego odcin­ka Zom­bie vs Zwierz. Tym razem — co chy­ba nie powin­no niko­go dzi­wić omaw­iamy z Pawłem ekraniza­cję książ­ki, która odcis­nęła na nas niezatarte wraże­nie. Czyli mówimy o ekraniza­cji “Nowe oblicze Greya”

Tak moi drodzy jeśli jeszcze nie macie dość naszej dwój­ki rozkłada­jącej Greya na częś­ci pier­wsze to zaprasza­my do naszego pod­cas­tu w którym roz­maw­iamy o tym co nas rozbaw­iło, zaniepokoiło i co spraw­iło, że zas­tanaw­iamy się jak w ogóle doszło do tego, że ktoś taki film nakrę­cił. Jed­nocześnie, kończymy tym pod­castem naszą długą trady­cję znę­ca­nia się nad kole­jny­mi toma­mi i ekraniza­c­ja­mi Greya co przez lata stanow­iło jed­ną z naszych ulu­bionych rozry­wek.

 

Rozpiska tem­atów:

00:43 – Zwias­tun „Dead­poola 2”

03:52 – Zwias­tun „Ven­o­ma”

08:15 – Paweł w końcu obe­jrzał „Mind­hunter”

10:41– Kasia oglą­da „Good Fight”

15:08 – „Nowe oblicze Greya”, czyli naj­ciem­niejsza strona naj­ciem­niejszej strony… zresztą i tak już nikt nie pamię­ta jaki to ma sens

 

No i nie zapom­ni­j­cie co może­cie dla nas zro­bić:

 

- Sprawdź­cie inne nasze pod­casty: http://www.podsluchane.pl

- Pol­ub­cie fan­page naszej sieci: http://www.facebook.com/podsluchanepl

- Zobacz nasz sklep z gadże­ta­mi: http://www.podsluchane.pl/sklep

- Napisz do nas na kontakt@zombievszwierz.pl

- Napisz­cie nam recen­zję w iTunes: http://www.podsluchane.pl/link/vdqee

 

Ps: Tak jutro będzie recen­z­ja Czarnej Pan­tery

1 komentarz
0

Powiązane wpisy