Home Ogólnie Zwierz czekający czyli filmy do których lepiej się nie przyznawać

Zwierz czekający czyli filmy do których lepiej się nie przyznawać

autor Zwierz

Hej

Wylicza­nia rzeczy na które oczeku­je zwierz ciąg dal­szy. Dziś będą filmy na które zwierz czeka praw­dopodob­nie nie samot­nie ale w towarzys­t­wie nie wymieni­cie tych tytułów jako te które musi­cie koniecznie zobaczyć.  Tak dziś będą filmy które zwierz chce zobaczyć ale zapewne nigdy by się do tego nie przyz­nał gdy­by roz­maw­iał z wami czytel­nika­mi oko w oko ( no może by się przyz­nał bo jest zwierzem ale rozu­miecie kon­cepcję)
1.) Trzej Muszki­eterowie — jeden rzut oka na trail­er pozwala stwierdz­ić że ten film nie ma wiele wspól­nego z książką Dumasa — steam punk, Mila­dy jako połącze­nie koman­dosa i nin­ja i Orlan­do Bloom jako bard­zo zły Buck­ing­ham — a do tego trzech zupełnie nowych muszki­eterów. Dumas zapewne wiru­je w gro­bie ale zwierz film chce zobaczyć bardziej niż nie jed­ną klasy­czną adap­tację. Bo zapowia­da się tak uroc­zo niedorzecznie.
2.)Abra­ham Lin­coln: Vam­pire Hunter — zwierz nie wie co będzie w tym filmie ale sam tytuł sugeru­je że to dokład­nie ten film ktróego zwierz abso­lut­nie nie będzie mógł prze­gapić — powiedz­cie sami czy amerykańs­ki prezy­dent kon­tra wam­piry to nie jest dokład­nie to czego potrze­bu­je­my w kinie
3.) Snow White i Snow White and Hunt­man - w 2012 zapowiada­ją się dwie pre­miery filmów o Królewnie Śnieżce — w jed­nym podłą będzie Julia Roberts w drugim bied­ną śnieżką będzie Kris­ten Stew­art. Zwierz jest ciekawy czy którykol­wiek z tych filmów będzie dobry — jak na razie lep­iej zapowia­da się wer­s­ja ze Stew­art ale zwierz dopiero jak zobaczy obie będzie mógł oce­ni­ać. Co ciekawe zwierz nie jest nawet wielkim fanem Śnież­ki jest nato­mi­ast wielkim fanem filmów o tym samym.
4.) A Very Harold and Kumar Chris­mas — tak może­cie mówić co chce­cie filmy o Haroldzie i Kumarze są kre­tyńskie — ale zwierz ma niezwyk­le miłe wspom­nienia z oglą­da­nia pier­wszej częś­ci ( kiedy to obaj przy­ja­ciele udali się zjeść ham­burg­era) że zapalał sym­pa­tią do całej serii. Poza tym obe­jrzeć Neila Patric­ka Har­risa w roli Neila Patric­ka Har­risa jest warte ceny bile­tu
5.)Real Steel — film o walkach bok­ser­s­kich wiel­kich robot­ów — samo streszcze­nie brz­mi jak miód na serce zwierza, dodać do tego, że wielkiego rob­o­ta trenu­je sam Hugh Jack­man którego zwierz jest w stanie oglą­dać w każdej bzdurze i dosta­je­my dokład­nie taki film jaki zwierz chce zobaczyć.
Jak sami widzi­cie gust fil­mowy zwierza jest w stanie upaść naprawdę nisko;) Jeśli szuka­cie czegoś dobrego niedłu­go ( na wszys­tkie wymienione tu pre­miery trze­ba jeszcze poczekać) to dziś ma pre­mierę Pos­tra­ch Nocy — cud­owny film o wam­pirze z sąsiedzt­wa w którym gra­ją Angl­i­cy. Zwierz film na pewno zobaczy jak tylko wró­ci z obczyzny.
A jutro — filmy które zapowiada­ją się naprawdę inteligent­nie ( czyli takie który­mi będziecie szpanować, że je widzieliś­cie:)
0 komentarz
0

Powiązane wpisy