Home Ogólnie Zwierz czekający czyli mieszane uczucia

Zwierz czekający czyli mieszane uczucia

autor Zwierz

Hej

Ten spis to filmy na które zwierz czeka z bard­zo mieszany­mi uczu­ci­a­mi — zapewne pójdzie je obe­jrzeć ale nie pyta­j­cie co będzie stało za jego decyz­ja­mi — ogól­nie zwierz pewnie pójdzie je zobaczyć dlat­ego bo są. W każdym razie tu nie ma chy­ba racjon­al­nych powodów.
1.) John­ny Eng­lish 2 - Pier­wsza odsłona Rowana Atkin­sona ( AKA Jasia Fasoli) jako agen­ta jej królewskiej moś­ci była śred­nio śmiesz­na — dój­ka przy­na­jm­niej po trail­erze nie zapowia­da się dużo lep­iej. Ale z drugiej strony zwierz lubi Atkin­sona a film nie jest kole­jną amerykańską pro­dukcją. Tak więc za jak­iś miesiąc zwierz zapewne będzie siedzi­ał w kinie i miejmy nadzieje że będzie się śmi­ał
2.)Straw Dogs — remake nędznych psów — zwierz uważa że nie powin­no się krę­cić jeszcze raz filmów które są bard­zo dobre — zwłaszcza nie powin­no się zastępować Dusti­na Hoff­mana kimkol­wiek innym. Z drugiej strony zwierz jest ciekawy jak film będzie wyglą­dał dzisi­aj no i oczy­wiś­cie chce zobaczyć Alek­san­dra Skars­gar­da w innej roli niż wam­pi­ra.
3.)Sios­tra Mozar­ta - zwierz w sum­ie nie wie czego oczeki­wać po tym filmie. Z jed­nej strony his­to­ria być może równie zdol­nej co brat siostry sławnego kom­pozy­to­ra może być naprawdę kawałkiem dobrego kina. Z drugiej strony takie pro­dukc­je mają skłon­ność do popada­nia w zbyt­ni sen­ty­men­tal­izm. nie mniej jak w tytule jest Mozart zwierz czu­je się niemal przy­mus­zony by pojaw­ić się w kinie.
4.)Women in Black — hor­ror w którym ma się po raz pier­wszy po Pot­terze pojaw­ić Daniel Rad­cliffe — z jed­nej strony zwierz bard­zo chce zobaczyć jak poradzi sobie w roli która nie tylko nie ma nic wspól­nego z tym w czym grał ale nie jest też młodzieżowa — z drugiej strony to hor­ror i to dość klasy­czny. zwierz nien­aw­idzi oglą­dać hor­rorów.
5.)Bit­wa Warsza­wska — zwierz czu­je się roz­dar­ty. Z jed­nej strony ma ochotę zig­norować ten film i udawać że nigdy go nie nakrę­cono z drugiej — cóż a co będzie jeśli ten film będzie dobry? Zwierz był­by bardziej niż szczęśli­wy gdy­by okaza­ło się że Hoff­man nakrę­cił kawałek dobrego kina. Więc pójdzie zwierz choć z duszą na ramie­niu.
Dobra to koniec wymieni­anych filmów. Kil­ka jeszcze zostało na liś­cie zwierza — Sher­lock Holmes 2 ( zwierz zobaczy nawet jak to będzie kicha), Bóg Mor­du ( ostat­ni film Polańskiego na pod­staw­ie bard­zo dobrej sztu­ki) czy Thinker, Tai­lor, Sol­dier, Spy (w którym gra­ją wszyscy dobrzy ang­ielscy aktorzy) — ale o nich zwierz nie będzie się rozpisy­wał ponieważ na 100% pójdzie na nie do kina więc jeszcze po nic przeczyta­cie.
0 komentarz
0

Powiązane wpisy