Home Ogólnie Zwierz kombinuje czyli może wam się spodoba

Zwierz kombinuje czyli może wam się spodoba

autor Zwierz

Hej

Zwierz miał na to ochotę od daw­na ale naresz­cie mu się udało. Ter­az pod każdym wpisem ( jeśli oczy­wiś­cie klikniecie na sam wpis a nie będziecie czy­tać zwierza ciurkiem) pojaw­iła się opc­ja — może ci się również spodobać — to taka nowość która wybiera z doty­chcza­sowych wpisów zwierza te które mogą się ewen­tu­al­nie dodatkowo spodobać czytel­nikowi. Nieste­ty owa opc­ja ma jed­ną drob­ną wadę — prefer­u­je tek­sty z obrazka­mi. Stąd jak na razie baza tek­stów które pro­gram wam zapro­ponu­je jest niewiel­ka. 
Nie mniej zwierz stwierdza że od cza­su do cza­su będzie pojaw­iał się jak­iś nowy wpis z obrazkiem i to powin­no pow­ięk­szyć bazę pole­canych wpisów. Ale nie martwcie się nadal zwierz będzie przede wszys­tkim pisany,a nie ani­mowany.
 Czemu zwierz się na to zde­cy­dował? Bo Blog ma dwa lata i czas naresz­cie trochę pobaw­ić się for­mą ( zwierz zas­tanaw­ia się czy w ostate­cznoś­ci nie zamienić blo­ga na stronę ale to kwes­t­ia przyszłoś­ci). No i po drugie dlat­ego, że blog ma dwa lata ale stałych czytel­ników dopiero od jakiegoś roku co oznacza, że prze­gapil­iś­cie mnóst­wo zwier­zowych wpisów. 
Dobra zwierz wraca się pakować czego nien­aw­idzi.
0 komentarz
0

Powiązane wpisy