Home Ogólnie Zwierz mówi o grach! czyli Zombie vs Zwierz vs Esport!

Zwierz mówi o grach! czyli Zombie vs Zwierz vs Esport!

autor Zwierz
Zwierz mówi o grach! czyli Zombie vs Zwierz vs Esport!

Dzisiejszy odcinek naszego pod­cas­tu sprawi, że zła­piecie się za głowę i przes­taniecie wierzyć włas­nym uszom! To odcinek w którym Zwierz mówi o grach! Więcej! O zawodach e sportowych! Tak dzisiejszy odcinek Zom­bie vs Zwierz zaw­iera unika­tową zwier­zową relację z Intel Extreme Masters.

Zwierz nie chce wam streszczać co dokład­nie jest w odcinku – w którym omaw­iamy też nowy zwias­tun do Kap­i­tana Amery­ki  Paweł zach­wyca się grą Divi­sion (a zwierz stara się za bard­zo nie hała­sować w tle) ale musi wam powiedzieć, że wyjazd na IEM był naprawdę niesamow­ity. Obserwac­je socjo­log­iczne zwierza zna­jdziecie w nagra­niu ale tak oso­biś­cie – zwierz nigdy nie spodziewał się, że trafi na zawody e sportowe. Tym­cza­sem zrządze­nie losu spraw­iło, ze w życiu otacza go całkiem spo­ra gru­pa graczy, i entuz­jastów e sportu. Chcąc nie chcąc zwierz prze­jął ich entuz­jazm. W końcu sportu to sport (choć w przy­pad­ku e sportu zwierz dostrze­ga kil­ka zalet jak np. brak stra­chu, że w cza­sie zawodów może stać się coś niedobrego).

mde

Zresztą sam udzi­ał w IEM dał zwier­zowi poczu­cie, że to naprawdę niesamowite między­nar­o­dowe wydarze­nie – idąc na salę od strony akredy­tacji dla dzi­en­nikarzy, zwierz praw­ie nie słyszał naszego rodz­imego języ­ka – wokół niego kłębił się tłum ludzi, mówią­cych we wszys­t­kich językach świa­ta którzy ściągnęli do Katow­ick­iego Spod­ka żeby patrzeć jak inni ludzie gra­ją – niesamowite wraże­nie robi tak tłum – gdzieś pomiędzy zawoda­mi sportowy­mi i kon­wen­tem. Zwierz bard­zo dobrze się tam czuł, choć – o czym wspom­i­na w nagra­niu, był to jeden z tych niewielu momen­tów kiedy czuł się trochę staro. Trud­no się dzi­wić – teren zawodów pełen jest młodych i naprawdę młodych ludzi – za częś­cią idą rodz­ice, część rodz­iców gdzieś porzu­ciła.  Zwierza cieszy że młodzi ludzie mają pas­je. Jej to zabrzmi­ało jak zdaniem naprawdę wiekowej osoby.

W każdym razie zwierz nie spodziewał się, że będzie aż tak zau­roc­zony całym wydarze­niem. Rzeczy­wiś­cie kiedy się siedzi na try­bunach, patrzy na ten lśnią­cy w odd­ali puchar i słyszy reakc­je wid­owni to nie ma się ochoty wracać do tego zwykłego świa­ta gdzie trze­ba komuś tłu­maczyć, że naprawdę granie w gry kom­put­erowe to coś więcej niż potenc­jal­na zagła­da ludzkoś­ci i najlep­szy sposób na prokrasty­nację w cza­sie przez­nac­zonym na odra­bi­an­ie pra­cy domowej z pol­skiego. Zde­cy­dowanie przy­jem­niej jest być na sali gdzie wszyscy rozu­miemy, że jeszcze chwilowo więk­sze zagroże­nie dla świa­towego ładu stanow­ią ludzie zaj­mu­ją­cy się poli­tyką. A jak napad­ną nas obcy – to zwierz nie chce nic mówić, ale na zawodach widzi­ał kilku doskon­ałych przyszłych gen­er­ałów. Co praw­da wszyscy pochodzą z Kor­ei ale będziemy się prze­cież bronić przed inwazją jako ziemi­an­ie więc nie ma się co prze­j­mować. Taką przy­na­jm­niej zwierz ma nadzieję.

 

dav

dav

Ps: Sko­ro jesteśmy przy grach (tak zwierz ma więcej niż jeden tem­at!) to może zas­tanów­cie się czy nie macie paru groszy na podrzuce­nie ludziom którzy chcą wydać płytę z kon­certem Paula Romero (kom­pozy­to­ra muzy­ki do Heros of Might and Mag­ic), który odbył się  w październiku w Toruniu. Zwierz wie z bard­zo blis­kich sobie źródeł że kon­cert był fenom­e­nal­ny a chy­ba każdy wiel­bi­ciel Herosów chci­ał­by mieć coś takiego na pły­cie. W każdym razie jak macie parę groszy do wyda­nia na kick­starterze to to jest miejsce które zwierz poleca.

Ps2: Tak zwierz będzie na Pyrkonie – to odpowiedź na zbior­cze coraz częś­ciej zadawane pytanie, ale zwierz nie ma żad­nego punk­tu programu.

4 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online