Home Ogólnie Zwierz tupie konkursowo czyli dlaczego zwierz startuje w konkursie na Tekst Roku

Zwierz tupie konkursowo czyli dlaczego zwierz startuje w konkursie na Tekst Roku

autor Zwierz
Zwierz tupie konkursowo czyli dlaczego zwierz startuje  w konkursie na Tekst Roku

Kiedy kil­ka lat temu brałam udzi­ał  pier­wszy raz w konkur­sie na Blog Roku chodz­iło mi nie tyle o sławę czy chwałę ale o zdoby­cie nowych czytel­ników. Dziś czytel­ników mam ale znów star­tu­ję w konkur­sie. Tym razem w kat­e­gorii Tekst Roku. I znów nie chodzi (tylko!) o sławę i chwałę.

Ponoć jestem za dużym blogerem by się w to baw­ić. Nie wypa­da. Powin­nam kry­tykować (nadal mi żal że nie ma kat­e­gorii kul­tura) i sug­erować, że za dużo tam hand­lu głosa­mi. Jed­nak ja uwiel­bi­am konkursy. Uwiel­bi­am rywal­iza­cję i emoc­je. Wiele Blo­gowi Roku zawdz­ięczam – od czytel­ników po najbrzyd­szy dro­gi zegarek świa­ta, więc cieszę się, że do tego konkur­su mogę wró­cić „tyl­ny­mi drzwiami”.

landscape-1445378013-justin-trudeau

Zwierz nie wie czy pre­mier Kanady by zagłosował ale zdję­cie przys­to­jnego Kanadyjczy­ka nigdy nie zaszkodzi

Ale jak mówiłam nie chodzi o sławę i chwałę. Od samego początku wiedzi­ałam że do konkur­su mogę zgłosić tylko jeden post. Jeden z dwóch najpop­u­larniejszych w zeszłym roku. Nie, nie złośli­wą recen­zję 50 twarzy Greya (choć przez chwilę kusiło) ale tekst o sek­sizmie. Wiem, mało to pop­kul­tur­al­ny post ale nie jest to decyz­ja nieprze­myślana. Zwierz bowiem postanow­ił wyko­rzys­tać konkurs by dotrzeć z tym postem do nowych ludzi. Może ktoś przeglą­da­ją­cy tą konkur­sową kat­e­gorię zna­jdzie zwier­zowy rant na wsze­chobec­ny sek­sizm, może poczy­tać komen­tarze, może coś się tam w głowie ruszy. Może dowie się, że nie jest w swoim sprze­ci­wie ani sam ani głupi.

socialImgfb (1)

Od chwili kiedy zwierz wpis napisał zmienił się co praw­da rok kalen­dar­zowy, ale zwierz ma wraże­nie, że co raz dalej nam do kanadyjskiego 2015. Więcej, dziś kwes­t­ia płci sta­je się narzędziem w dyskus­jach o migrac­jach i poli­tyce. Kobi­ety, trak­towane dość przed­miotowo, sta­ją się ele­mentem sporu o to jak bronić „naszej Europy”. Ale tylko te nasze i białe kobi­ety europe­jskie. Zwierz czy­ta te wpisy i myśli, że cza­sem za mało tupie, za słabo się stara, za częs­to milczy.

Oczy­wiś­cie to jest  konkurs. Trze­ba wysłać sms, zapłacić parę groszy, a jak się uda to zwierz gdzieś odbierze jakąś stat­uetkę. Nie wyglą­da to na wiel­ki protest społeczny, ani na dzi­ałanie rusza­jące z posad bryłę świa­ta. Zwłaszcza, że tam po drodze jest jeszcze juror, który może być mniej łaskawy dla braku przecinków i poważnych artykułów ilus­trowanych zdję­ciem mop­sa. Ale zwierz jed­nak by spróbował. Z waszym wspar­ciem. Spróbował­by trochę głośno potu­pać, w nadziei, że może rozniesie się nieco dalej.  To co potupiemy razem?

socialImgfb

Na sam koniec zwierz prag­nie was zachę­cić do czy­ta­nia innych zgłos­zonych w konkur­sie tek­stów. Będą tam moc­ne rzeczy i ważne rzeczy. O życiowych błę­dach, chorobach, szczęśli­wych dni­ach i pas­jach. Warto rzu­cić okiem by zobaczyć inna twarz blo­gos­fery, co raz częś­ciej kojar­zoną z post­a­mi  „o niczym”. Rzuć­cie okiem jak cud­ow­na jest blo­gos­fera która nie pisze „o niczym”.

A tak tech­nicznie: Aby zagłosować wyśli­j­cie sms o treś­ci T11291 pod numer 7124. Sms kosz­tu­je 1,23 a zys­ki idą na cele chary­taty­wne. Jak na mnie zagło­su­je­cie, to będzie mi strasznie miło. Głosować moż­na do 1.03 (dokład­nie do połud­nia). Tu macie link do zgłoszenia zwierza i w ogóle do strony konkur­su. Wiecie już wszys­tko ter­az tylko musi­cie zadecydować.

Ps: Zwierz nie będzie więcej pub­likował zachęt, ale w bocznej szpal­cie pojawi się baner z infor­ma­c­ja­mi, dla tych którzy ewen­tu­alne głosowanie odłożą na później.

19 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online