Home Seriale Miłość pod gwiazdami czyli “Astrologiczny przewodnik po złamanych sercach”

Miłość pod gwiazdami czyli “Astrologiczny przewodnik po złamanych sercach”

autor Zwierz
Miłość pod gwiazdami czyli “Astrologiczny przewodnik po złamanych sercach”

Przyz­nam szcz­erze, że zbier­am w sobie energię do oglą­da­nia pro­dukcji świątecznych od Net­flixa ale zan­im to nie nade­jdzie jeszcze przez chwilę poświę­cam czas mojej ulu­bionej rozry­w­ce — oglą­da­nia europe­js­kich roman­ty­cznych pro­dukcji dostęp­nych na plat­formie. Od pewnego cza­su baw­ią mnie te pięknie nakrę­cone, zwyk­le mało ory­gi­nalne his­to­rie, w których nic nie jest spec­jal­nie real­isty­czne ale przy­na­jm­niej bohaterowie nie mówią  po ang­iel­sku. Tym razem mój wybór padł na Astro­log­iczny prze­wod­nik po zła­manych ser­cach. To włos­ki ser­i­al, który podąża tropa­mi typowej komedii roman­ty­cznej ale rozbi­ja fabułę na kil­ka odcinków.

 

Bohaterką seri­alu jest Alice — asys­ten­t­ka pro­du­cen­ta pro­gramów telewiz­yjnych. Dziew­czy­na ma zła­mane serce — bo jej wielo­let­ni ukochany Car­lo nie dość że związał się z inną kobi­etą to jeszcze właśnie się zaręczył i spodziewa się dziec­ka. Może dało­by się to jakoś przeżyć gdy­by nie pra­cow­ali razem i nie widy­wali się praw­ie codzi­en­nie. Do tego Alice ma nowego sze­fa Davide który jak to zwyk­le w takich his­to­ri­ach bywa — zwraca na bohaterkę szczegól­ną uwagę a ta zain­tere­sowanie odczy­tu­je w niewłaś­ci­wy sposób. Trochę na niego pofu­ka i pokrzy­czy ale też nie raz spo­jrzy na niego jak na ryc­erza w lśniącej zbroi.

 

 

Pomoc dla Alice nad­cią­ga z niespodziewanej strony oto w stu­dio spo­ty­ka akto­ra Tio, który zdradza jej sekret — jest spec­jal­istą od astrologii. Jeśli będzie podążała za jego rada­mi i horoskopa­mi ma szanse na miłość. Alice początkowo się wzbra­nia ale szy­bko astro­log­iczne przepowied­nie połąc­zone z urok­iem Tio spraw­ia­ją, że jej życie nabiera trochę kolorów. I choć nie zawsze słucha swo­jego dorad­cy od gwiazd to jed­nak nabiera pewnoś­ci siebie a nawet uda­je się jej nową astro­log­iczną fas­cy­nację wyko­rzys­tać w pra­cy. Bo też oczy­wiś­cie jest tu kil­ka zawodowych zakrętów bez których żad­na tego typu pro­dukc­ja nie mogła­by się odbyć. Podob­nie jak bez kilku „wpadek” bohater­ki które mają na ostate­cznie pokazać jaka jest sym­pa­ty­cz­na i urocza.

 

Nie jest to ser­i­al szczegól­nie odkry­w­czy, ani też korzys­ta­ją­cy z niez­nanych wątków ale ma w sobie coś uroczego. Relac­ja Alice i Tio jest przy­ja­ciel­s­ka, swo­bod­na i obo­je tworzą na ekranie ciepłą parę, która chce się obser­wować. Davide w zgodzie ze wszys­tki­mi wyty­czny­mi takich pro­dukcji jest bard­zo przys­to­jny, tajem­niczy i widać, że spoglą­da na Alice w sposób który infor­mu­je nas że nie myśli on o niej tylko jako o zdol­nej pra­cown­i­cy. Car­lo były ukochany bohater­ki jest odpowied­nio ośl­izgły jako człowiek, który nigdy nie będzie dobrym kandy­datem na chłopa­ka i męża. Kole­jne nieu­dane związ­ki bohater­ki — także nie dzi­wią, podob­nie jak delikat­nie zarysowane prob­le­my rodzinne.

 

 

Czym ser­i­al wygry­wa? Cóż bohaterowie mówią po włosku, co jest miłe dla uszu (ostat­nio wszys­tko co nie jest ang­iel­skim brz­mi jak poez­ja), do tego his­to­ria roz­gry­wa się w Turynie i to tak sfo­tografowanym byśmy żyli i umier­ali pewni że piękniejszych miast we Włoszech nie ma. Cała pro­dukc­ja utrzy­mana jest w ten specy­ficznej skali kolorysty­cznej europe­js­kich komedii roman­ty­cznych gdzie wszys­tko jest w nasy­conych ciepłych kolorach i wyglą­da jak z fold­erów turysty­cznych. Niek­tórych to odrzu­ca ja kocham takie kolorowe obraz­ki z Europy. Może dlat­ego, że do Turynu chcę się kiedyś wybrać a jakoś nie widzę bym kiedykol­wiek wylą­dowała w Stanach.

 

Oglą­da­jąc ser­i­al zas­tanaw­iałam się czy aby nie powin­no mnie jakoś oburzać, że pro­mu­je on astrologię do pode­j­mowa­nia wyborów ser­cowych. Ostate­cznie doszłam jed­nak do wniosku, że to jest taka bzdur­ka, że w sum­ie mniej mi przeszkadza, że bohater­ka korzys­ta z astrologii niż z jakiejś aplikacji rand­kowej czy innego cuda które wymyśla­ją sce­narzyś­ci by skom­p­likować prostą his­torię o tym jak ona spo­ty­ka jego i potem odstaw­ia­ją jakąś z licznych wer­sji „Dumy i Uprzedzenia”. Tu przy­na­jm­niej od początku może­my założyć, że wszys­tko jest bard­zo umowne i nie za bard­zo ma jak­iś sens. Zresztą wątek uczu­cia jakim Alice i Davide zde­cy­dowanie zaczy­na­ją się darzyć ma – jak mniemam – przekon­ać nas, że nie ma takiego układu gwiazd który by rządz­ił ludzkim sercem. Nie mniej – jeśli uważa­cie że jakiekol­wiek wyko­rzys­tanie astrologii w fab­ule jest błę­dem to raczej was ta pro­dukc­ja nie rozbawi. Ja tak bard­zo nie wierzę w te wszys­tkie rzeczy, że trak­tu­ję ten wątek czys­to umownie.

 

 

Jedyny minus tego seri­alu to fakt, że Net­flix pokazał na razie sześć odcinków i nie wiem czy to połowa pier­wszego sezonu czy też cały sezon ale ogól­nie po tych sześ­ciu odcinkach jest jak­iś cliffhang­er i powiem — ja już się robię za stara i zbyt zgorzk­ni­ała żeby mieć takie seri­ale roman­ty­czne, ja już chcę miłoś­ci, pocałunków i dobrych zakończeń. Ale mam nadzieję, że Net­flix nie zostawi mnie na lodzie i niedłu­go dostanę jakieś proste i banalne zakończe­nie, które da mi trochę radochy. Także Net­flix­ie, proszę o nowe odcin­ki tylko chyżo!

0 komentarz
4

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online